Wegenwacht compenseert CO2 voor zakelijke markt

De ANWB Zakelijke Markt heeft vorig jaar 598 ton CO2 gecompenseerd. Het betreft de door de ANWB Wegenwacht gereden kilometers ten behoeve van de pechhulpverlening. Dit gebeurde voor alle leden van ANWB voor Bedrijven en voor klanten uit de marktsegmenten Autofabrikanten en -importeurs, Fleet, Lease, Verhuur en Verzekeraars. Duurzaamheid is een speerpunt bij veel relaties van ANWB Zakelijke Markt. De ANWB wil haar klanten hierbij ondersteunen. De compensatie vindt plaats met zogenoemde gecertificeerde Gold Standard CO2-credits en wordt verzorgd door de Climate Neutral Group. De opbrengst van de compensatie gaat naar duurzame projecten, in het geval van de ANWB naar een windmolenpark in Turkije. Ook over 2010 zal de uitstoot gecompenseerd worden.

ANWB en het milieu
De ANWB wil een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving. Een greep uit onze maatregelen voor een beter milieu:

  • Top 10 zuinige auto’s. Iedere twee maanden verschijnen top-10-lijsten van de meest zuinige benzine- en dieselauto’s in 4 grootteklassen. Deze lijsten maakt de ANWB samen met de Stichting Natuur en Milieu. Benzineverbruik en uitstootwaarden komen helder in beeld en fabrikanten worden gestimuleerd zuinige auto’s te ontwikkelen.
  • De Wegenwacht beschikt over unieke installaties om verkeerd getankte brandstof uit auto’s te halen. Deze gaat terug naar de raffinaderij om te worden gezuiverd en hergebruikt.
  • Alle Wegenwachtvoertuigen zijn voorzien van een roetfilter.
  • De ANWB zet zich ieder jaar in voor allerlei groene activiteiten, zoals het behoud van natuurgebieden in Nederland en het verbeteren van
    fiets- en wandelroutes.
  • Het Nieuwe Rijden is geïntegreerd bij ANWB Rijopleidingen en het Test- en Trainingscentrum. Ook maakt Het Nieuwe Rijden deel uit van de
    ANWB-routeplanner die jaarlijks 50 miljoen keer wordt geraadpleegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB Hoofdkantoor