Overeenkomst Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer Zuid-Limburg

grote stap in realisatie vier grote OV projecten in Zuid-Limburg

1 maart 2010 is een grote stap gezet in de realisatie van vier grote openbaar vervoer projecten in Zuid-Limburg door de ondertekening van de Overeenkomst Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer. Gedeputeerde Bert Kersten, wethouder Wim Hazeu (gemeente Maastricht) en wethouder Jos Offermans namens Parkstad hebben vandaag hun handtekening gezet onder afspraken over rol en kostenverdeling van deze vier projecten. Hiermee wordt een flinke impuls gegeven aan de bereikbaarheid van Zuid Limburg. De vier Openbaar Vervoer projecten zijn: Tram Hasselt Maastricht, Openbaar Vervoer-as Spoorkruising Maastricht Oost, doorstromingsmaatregelen Parkstad en doorstromingsmaatregelen Maastricht – Vaals – Aken.

Onlangs bereikte gedeputeerde Bert Kersten overeenstemming met het ministerie van Verkeer en Waterstaat over een investeringspakket voor deze vier projecten, te weten:

  • Tram Hasselt – Maastricht
    Het project Tram Vlaanderen-Maastricht verbindt de steden Hasselt en Maastricht met elkaar. De tramverbinding levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van Maastricht. De reistijd met openbaar vervoer tussen beide steden halveert van 71 naar 36 minuten. In de stad ontstaat een nieuwe ov- verbinding tussen Belvedere, het centrum en het station. Door de bijdrage van het rijk van 18 miljoen euro is de financiering rond. De Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg leveren ook een belangrijke financiële bijdrage. De totale kosten bedragen € 45 miljoen.
  • Openbaar Vervoer-as Spoorkruising Maastricht Oost en Doorstroming Maastricht – Vaals – Aken
    Het project omvat het realiseren van de stationstraverse Maastricht (het verkorten van de rijtijd voor openbaar vervoer in de directe stationsomgeving in samenhang met het verbeteren van de oost-westverbinding ‘over het station heen’ voor langzaam verkeer) en het nemen van doorstromingsmaatregelen op de as station – Wittevrouwenveld – Geusselt – Amby – Meerssen en op de as Maastricht – Vaals – Aken (grensoverschrijdende snelbus). Indien mogelijk en noodzakelijk wordt eveneens de frequentie op deze verbindingen verhoogd. De totale kosten zijn € 18,55 miljoen. Het rijk betaalt hiervan 8,2 miljoen euro.
  • Doorstromingsmaatregelen Parkstad
    Het vervoer tussen de kernen Brunssum, Heerlen en Kerkrade wordt gebundeld op één centrale as en het nemen van doorstromingsmaatregelen op deze as wordt een sneller alternatief gerealiseerd dat reizen over grotere afstanden ten goede komt. Het verhogen van de frequentie op deze as voegt extra kwaliteit toe. Op termijn is uitbreiding van dit concept naar andere verbindingen binnen Parkstad denkbaar. Kosten € 7,1 miljoen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg