HOV-netwerk Zuidoost-Brabant definitief vastgesteld door Regioraad

SRE en de gemeenten Nuenen en Eindhoven tekenen intentieovereenkomst HOV2

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de gemeenten Nuenen en Eindhoven hebben op 25 februari 2010 de intentieovereenkomst HOV2 getekend tijdens een speciale bijeenkomst in het Stadhuis Eindhoven. Door het ondertekenen van deze intentieovereenkomst leggen de partijen de intenties vast die nodig zijn voor het tot stand brengen en in exploitatie nemen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoeras HOV2: Nuenen – Station Eindhoven – High Tech Campus Eindhoven.

De Regio Zuidoost-Brabant, met centraal de stad Eindhoven, maakt de laatste jaren een economische groei door. Om deze groei te continueren, is het van belang dat de regio in de toekomst goed bereikbaar blijft. Vandaar dat het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) samen met gemeenten in de regio werkt aan de realisatie van een netwerk van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). De komende jaren staat de realisatie van diverse HOV-assen in de planning. In het rapport “HOV-netwerk in de regio Zuidoost-Brabant”, dat voorafgaand aan de ondertekening door de Regioraad akkoord is bevonden, staat de visie op de regionale uitbouw van het HOV netwerk beschreven. HOV2 is de eerstvolgende HOV-as uit dit netwerk die wordt uitgevoerd. De planning is om HOV2 uiterlijk 1 januari 2015 in gebruik te nemen.

HOV2
In de periode tot 2015 realiseren de gemeenten Nuenen en Eindhoven HOV2, onder regie van het SRE. HOV2 vormt de spil van het toekomstige HOV-netwerk, waarover nagenoeg alle andere toekomstige corridors (verbindingsassen) ook zullen gaan lopen. HOV2 verbindt Nuenen, via winkelcentrum Woensel, busstation Neckerspoel, Eindhoven centrum, met de High Tech Campus Eindhoven (HTCE).

Erik van Merrienboer – Samen voor bereikbaarheid
“HOV geeft een enorme kwaliteitsimpuls aan onze regio. Het doel van HOV is om de bereikbaarheid in de regio op peil te houden door een groei van het OV-gebruik van 50% in de periode 2009-2020. Daarnaast is de aanleg van het complete HOV-netwerk gericht op 30% minder auto’s binnen de ring in Eindhoven. Een goed auto-, fiets- én HOV-netwerk zijn noodzakelijk voor de bereikbaarheid van de regio. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst voor HOV2 hebben de gemeenten Nuenen en Eindhoven samen met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven de basis gelegd voor de uitbreiding van het HOV netwerk Zuidoost-Brabant.”

HOV
Kenmerkend voor HOV is dat het frequent rijdt en dat het een concurrerende reistijd heeft ten opzichte van de auto. Dit vergroot de kans dat automobilisten kiezen voor het openbaar vervoer. Om in reistijd te kunnen concurreren met de auto, heeft HOV vrijliggende infrastructuur nodig. Daarnaast, is HOV betrouwbaar en comfortabel en voorziet het de reiziger van adequate reisinformatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven