Werkprogramma 2009 Raad voor Verkeer en Waterstaat

Den Haag – Op 23 september 2008 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over het werkprogramma 2009 van de Raad voor Verkeer en Waterstaat.

Hieronder leest u de volledige brief 20081914 Werkprogramma 2009 Raad voor Verkeer en Waterstaat. Kamerstuk | 2008-09-23.

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u het werkprogramma 2009 van de Raad voor Verkeer en Waterstaat aan.

Het werkprogramma 2009 omvat de volgende onderwerpen:

1. Kansen voor mainports;

2. Mobiliteit en kwaliteit leefomgeving;

3. Betekenis van ontwikkelingen in demografie, leefstijlen en sociaal-economische factoren voor mobiliteit.

De Raad zal in zijn advisering zoveel mogelijk de samenwerking zoeken met andere adviesraden op aangrenzende beleidsterreinen zoals de VROM-raad en de Raad voor het Landelijk Gebied.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

U vindt het volledige Werkprogramma 2009 op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken