Samenwerking TLN met Duurzame Logistiek

Vervoer en logistiek op weg naar duurzame logistieke verbeteringen

Delft – Goederenvervoer is onmisbaar voor onze economische ontwikkeling. Maar het levert tegelijkertijd een bijdrage aan de CO2-uitstoot. Het Nederlandse bedrijfsleven wil zijn logistiek en transport in de toekomst nog efficiënter en duurzamer maken. Vervoerders en logistieke dienstverleners, verenigd in Transport en Logistiek Nederland (TLN), tekenden daarom voor een vijfjarige samenwerking met Duurzame Logistiek, een innovatieprogramma van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ondergebracht bij Connekt.

In opdracht van Duurzame Logistiek zal TLN 25 lidbedrijven scannen om verbeterpunten in de logistiek zichtbaar te maken. Vervolgens krijgen de bedrijven hulp bij het invoeren van deze verbetermaatregelen. Zo kan het verhogen van de beladingsgraad van vrachtwagens of het anders werken met automatisering er bijvoorbeeld voor zorgen dat er minder vrachtwagens de weg op hoeven. Door een andere manier van werken zullen bedrijven niet alleen een hogere winstmarge behalen, maar tegelijkertijd ook de CO2-uitstoot verminderen.

Achtergrond

Het Nederlandse bedrijfsleven kan en moet zijn logistiek en transport nog veel efficiënter en duurzamer maken. Daarvoor hebben Nederlandse bedrijven als geen ander de deskundigheid, of kunnen ze deze ontwikkelen. Bovendien gaan de nadelen van het transporteren van goederen steeds meer knellen. In het verkeer, in het milieu en in de portemonnee. Daarom is Duurzame Logistiek, een innovatieprogramma van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, opgezet. Het programma heeft als doel een duurzame verbetering van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven te creëren door voorkomen van vervoer, meer logistieke efficiency en minder gebruik van fossiele brandstoffen.

Het innovatieprogramma werkt samen met ondernemersorganisaties EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en VNO-NCW, de stichting Natuur en Milieu en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken. Het programma is ondergebracht bij Connekt, een internationaal netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen voor duurzame en betrouwbare mobiliteit.

TLN is dé ondernemersorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistieke dienstverlening. Een werkgeversorganisatie met zo’n 6000 vervoerders en logistiek dienstverleners als lid.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Wie maakt duurzame logistiek zichtbaar?

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Connekt