Regio sluit ´Pact van Lent´ in strijd tegen files

Nijmegen – Ruim 100 bedrijven en overheidsinstellingen kwamen op 23 april 2008 bijeen in het Wijnfort in Lent om slimme oplossingen te bedenken tegen het fileleed in de regio. Zij reageerden daarmee op een gezamenlijke oproep van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen en VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen. “Bedrijven en overheden moeten samen oplossingen voor de files aandragen en deze vastleggen in een convenant. Doen we dit niet dan zal de minister zelf met aanvullende maatregelen komen. We weten dan één ding zeker, dat zal bedrijven meer geld kosten en administratieve rompslomp opleveren”. Het ´Pact van Lent´, zoals Gert Kroon van VNO-NCW het noemde, is daarmee geen vrijblijvende zaak, maar noodzakelijk om de regie in deze regio in eigen hand te houden. Jaap Modder van de Stadsregio en Gert-Jan Oplaat van de KvK sloten zich hier volmondig bij aan.

Van overdekte bromfietsen tot zweefvliegers

De bijeenkomst leverde een groot aantal creatieve ideeën op zoals overdekte bromfietsen, douchen en ontbijten op het werk, aantrekkelijkere carpoolplaatsen en meer comfort in het openbaar vervoer. Maar, zo bleek uit de bijeenkomst, het gaat vooral om het delen van kennis en gedragsverandering. “Werkgevers moeten gaan sturen op output van medewerkers en niet op aanwezigheid, dat is niet iets wat morgen al meteen gerealiseerd is”, gaf Gert Kroon van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen na afloop van de discussie aan. Jaap Modder van de Stadsregio Arnhem Nijmegen pleitte voor een handboek Jan Soldaat waarmee alle oplossingen rond mobiliteitsmanagement gedeeld kunnen worden. “Door positief gedrag te belonen kunnen we medewerkers zover krijgen niet automatisch in de auto te stappen”, benadrukte Ronald Migo van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. “Daarbij moeten we af van het of-of denken, auto, fiets en openbaar vervoer kunnen elkaar uitstekend aanvullen.”

Koplopers voorop

Tijdens de brainstormbijeenkomst boden de Rabobank Arnhem, Arcadis, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Stadsregio Arnhem Nijmegen en Kamer van Koophandel Centraal Gelderland zich spontaan aan als koploper. Belangrijke voorbeelden in de regio voor de koplopers zijn Essent die benadrukte dat mobiliteitsmanagement een plaats moet krijgen in de organisatie en Eromes dat aantoont dat mobiliteitsmanagement ook haalbaar is voor relatief kleine bedrijven. De koplopers hebben een voorbeeldfunctie en gaan de ideeën uitvoeren. Soms verzorgt een koploper alleen de introductie van een nieuwe technologie of aanpak zodat andere bedrijven of organisaties dit kunnen toepassen om een bijdrage te leveren aan de vermindering van de filedruk. Bedrijven kunnen zich de komende weken nog aanmelden als koploper. Dat kan bij een van drie initiatiefnemers. Eind mei zullen er koplopersbijeenkomsten plaatsvinden waarbij de ideeën verder worden uitgewerkt.

Bereikbaarheidsoffensief

Het Bereikbaarheidsoffensief is een initiatief van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen en VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen. Het doel is om gezamenlijk onorthodoxe en creatieve ideeën te lanceren om de files in de stadsregio tijdens de spits te verminderen. Deze ideeën worden de komende maanden verder uitgewerkt en vastgelegd in convenanten tussen regionale overheid en bedrijfsleven. De convenanten worden in september aangeboden aan Camiel Eurlings, Minister van Verkeer en Waterstaat. Op die manier willen de drie initiatiefnemers aanspraak maken op subsidies die het Rijk beschikbaar stelt voor gedragen oplossingen van het fileprobleem.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)