Schoolomgeving veiliger met navigatie: project iSi succesvol

‘s-Hertogenbosch De verkeersveiligheid rond scholen kan met navigatiesystemen worden verbeterd. Dit blijkt uit een evaluatie van het Brabantse project iSi (Intelligente Snelheids Informatie). Dit is een systeem dat automobilisten waarschuwt als ze in de buurt van een school komen. Tijdens de haal- en brengtijden waarschuwt een kinderstem de bestuurder. De provincie wil onderzoeken hoe dit systeem, dat alleen in Waalwijk proef draaide, ook in Midden-Brabant en uiteindelijk in heel Brabant kan werken.

In de buurt van drie Waalwijkse scholen hebben 200 deelnemers, die regelmatig in dat gebied rijden, gedurende zeven maanden een iSi-routeplanner gekregen. Deze gaf het signaal: let op! u nadert een school! Als binnen de schoolomgeving de toegestane snelheid werd overschreden, gaf het apparaat het signaal: let op! u rijdt te hard!

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde snelheid van deze proefpersonen hierdoor werd verlaagd. Zo’n 67% van de proefpersonen geeft aan dat het apparaat invloed heeft gehad op de snelheid in de schoolomgeving. Ook het aandeel snelheidsovertredingen op 30km/u-wegen nam met circa 30% af. Beide effecten dragen bij aan een betere verkeersveiligheid. Bijna de helft van de proefpersonen wil een iSi-functie op hun navigatiesysteem hebben en heeft daar zo’n € 40 voor over (23% noemt zelfs € 50).

“Wanneer techniek ons kan helpen verkeersslachtofers te voorkomen, dan moeten we dat doen. Met deze positieve resultaten willen we in overleg met navigatieaanbieders, andere provincies, Belgische (grens)gemeenten en mogelijke toekomstige gebruikers om het draagvlak voor iSi te vergroten. Het verzamelen van data (schoolgegevens) zal dan door een marktpartij moeten gebeuren”, aldus verkeersgedeputeerde Cora Steffens.

De provincie Noord-Brabant zal de resultaten van deze proef voorleggen aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

iSi is een initiatief van onder meer de Provincie Noord-Brabant en ARS Traffic & Transport Technology.

Brabant kent een grote concentratie van sterke hightech (automotive) bedrijven en R&D-instituten. De combinatie van mobiliteit en technologie biedt mogelijkheden voor het pro-actief aanpakken van de mobiliteits- en bereikbaarheidsproblemen in de regio. De Provincie Noord-Brabant stimuleert dit.

Dit iSi-project maakt onderdeel van een Brabantse proeftuin ‘in-car’ en staat in het Beleidskader Benutten van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Satellieten gebruiken voor mobiliteit en klimaat (15-04-2008)

Minister Eurlings opent verkeersveiligheidsproject (12-06-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant