Digiscan Logistiek online beschikbaar

Delft – Het optimaliseren van logistiek levert voor bedrijven niet alleen financiële voordelen op. Het bevordert ook de klanttevredenheid en is goed voor het milieu. Vanaf nu is de Digiscan Logistiek online beschikbaar. Deze scan geeft bedrijven inzicht in de efficiency van hun logistiek en transport. Het geeft concreet advies in de bedrijfsspecifieke situatie. De Digiscan Logistiek is ontwikkeld door Deloitte in samenwerking met Buck Consultants in opdracht van het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek.

Met de Digiscan Logistiek kunnen bedrijven via internet snel inzicht krijgen in logistieke verbeteringen en kansen voor de eigen bedrijfssituatie. De Digiscan Logistiek is een gebruikersvriendelijke internetapplicatie die voor iedereen beschikbaar is. De scan is op twee manieren in te vullen: snel voor een globaal inzicht in besparingsmogelijkheden en uitgebreid voor de haalbaarheid en de financiële besparing per verbetermaatregel. Daarnaast biedt de Digiscan ondersteuning bij de implementatie en de monitoring van de efficiencyverbeteringen.

Om zelf aan de slag te gaan met de Digiscan gaat u naar www.duurzamelogistiek.nl en kijkt u onder ‘instrumenten’. Hier is ook een demonstratiefilm beschikbaar om een snel inzicht te krijgen in de werking van de Digiscan Logistiek.

Wilt u meer weten over de Digiscan Logistiek? Of bent u benieuwd naar de blik van een ondernemer op de Digiscan? Kijk dan op 15 april naar de webcast op www.logistiek.nl

Achtergrond

Het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek is opgezet om de winst van compactere goederenstromen, slimmere logistiek en zuiniger vervoer gezamenlijk te verzilveren: bedrijfsleven, belangenorganisaties, overheid en kennisinstellingen formuleren samen de idealen, voeren concrete projecten uit en delen de opgedane ervaring met andere bedrijven en organisaties. Het innovatieprogramma is geïnitieerd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat en werkt samen met ondernemersorganisaties EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en VNO-NCW, de stichting Natuur en Milieu en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken. Het programma is ondergebracht bij Connekt, een internationaal netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen voor duurzame en betrouwbare mobiliteit.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Startsein innovatieprogramma Duurzame Logistiek (26-06-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Connekt