Wie maakt duurzame logistiek zichtbaar?

Innovatieprogramma Duurzame Logistiek geeft tien ideeën een kans

Delft – Het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek zoekt instrumenten die de inspanningen en resultaten van bedrijven op het gebied van duurzame logistiek zichtbaar maken. Want instrumenten waarmee bedrijven kunnen aantonen dat ze goederenstromen compacter maken, slimmer organiseren en zuiniger vervoeren, zijn schaars. Vanaf 8 november 2007 kunnen bedrijven, brancheorganisaties, kennisinstellingen en overheden hun ideeën indienen. Het innovatieprogramma Duurzame Logistiek ondersteunt deze pilots met kennis, contacten en budget.

Overheden, bedrijven en consumenten willen dat transport en logistiek duurzamer worden. Bedrijven en consumenten stellen op logistiek gebied steeds vaker duurzaamheidseisen aan producten en leveranciers. Consumenten vragen bedrijven, en bedrijven vragen hun leveranciers, niet alleen om ‘groener’ te worden, ze willen ook weten wat hun strategieën, programma’s en prestaties zijn op het gebied van duurzaamheid.De overheid probeert via het zorgplichtbeginsel te sturen (dit beginsel geeft aan dat de nadelige gevolgen die een bedrijf veroorzaakt, moeten worden voorkomen of zo veel mogelijk beperkt). Maar wel of niet voldoen aan de zorgplicht op het gebied van transport en logistiek is voor bedrijven moeilijk hard te maken.

Het is dus van belang dat er instrumenten komen die werkbaar zijn voor zowel bedrijven als de handhavende overheid. Helaas zijn er nauwelijks instrumenten waarmee bedrijven praktisch invulling kunnen geven aan hun duurzame logistieke gedrag. Daarom zoekt Duurzaam Logistiek tien nieuwe ideeën. Het gaat ons in dit project dus niet om het realiseren van milieubesparende maatregelen, maar om het zichtbaar maken van compacte, slimme en zuinige logistiek.

Voorbeelden van oplossingen zijn een ‘checklist duurzame logistiek’ of een ‘logistieke CO2 monitor’. De ideeën hoeven nog geen uitgewerkte plannen van aanpak te zijn. Twee A4-tjes voldoen als u daarin aandacht besteedt aan zaken als: visie achter het instrument, wat het instrument laat zien en wie bij de pilot betrokken wordt. Achtergrondinformatie en meer informatie over de selectiecriteria en de voorwaarden staat op www.duurzamelogistiek.nl

En verder?

Van 8 november tot en met 20 december kunnen bedrijven, bedrijfsverenigingen, brancheorganisaties, kennisinstellingen en overheden ideeën indienen. Inzendingen die door de voorselectie komen, maken we in week 3 bekend. Deze ideeën mogen in januari en februari 2008 verder worden uitgewerkt tot plan van aanpak. In maart maken we de tien winnaars bekend. Zij mogen hun ideeën in 2008 en 2009 met financiële en inhoudelijke steun van Duurzame Logistiek in de praktijk uitvoeren en testen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Startsein innovatieprogramma Duurzame Logistiek (26-06-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Connekt

Wie maakt duurzame logistiek zichtbaar? | Infrasite

Wie maakt duurzame logistiek zichtbaar?

Innovatieprogramma Duurzame Logistiek geeft tien ideeën een kans

Delft – Het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek zoekt instrumenten die de inspanningen en resultaten van bedrijven op het gebied van duurzame logistiek zichtbaar maken. Want instrumenten waarmee bedrijven kunnen aantonen dat ze goederenstromen compacter maken, slimmer organiseren en zuiniger vervoeren, zijn schaars. Vanaf 8 november 2007 kunnen bedrijven, brancheorganisaties, kennisinstellingen en overheden hun ideeën indienen. Het innovatieprogramma Duurzame Logistiek ondersteunt deze pilots met kennis, contacten en budget.

Overheden, bedrijven en consumenten willen dat transport en logistiek duurzamer worden. Bedrijven en consumenten stellen op logistiek gebied steeds vaker duurzaamheidseisen aan producten en leveranciers. Consumenten vragen bedrijven, en bedrijven vragen hun leveranciers, niet alleen om ‘groener’ te worden, ze willen ook weten wat hun strategieën, programma’s en prestaties zijn op het gebied van duurzaamheid.De overheid probeert via het zorgplichtbeginsel te sturen (dit beginsel geeft aan dat de nadelige gevolgen die een bedrijf veroorzaakt, moeten worden voorkomen of zo veel mogelijk beperkt). Maar wel of niet voldoen aan de zorgplicht op het gebied van transport en logistiek is voor bedrijven moeilijk hard te maken.

Het is dus van belang dat er instrumenten komen die werkbaar zijn voor zowel bedrijven als de handhavende overheid. Helaas zijn er nauwelijks instrumenten waarmee bedrijven praktisch invulling kunnen geven aan hun duurzame logistieke gedrag. Daarom zoekt Duurzaam Logistiek tien nieuwe ideeën. Het gaat ons in dit project dus niet om het realiseren van milieubesparende maatregelen, maar om het zichtbaar maken van compacte, slimme en zuinige logistiek.

Voorbeelden van oplossingen zijn een ‘checklist duurzame logistiek’ of een ‘logistieke CO2 monitor’. De ideeën hoeven nog geen uitgewerkte plannen van aanpak te zijn. Twee A4-tjes voldoen als u daarin aandacht besteedt aan zaken als: visie achter het instrument, wat het instrument laat zien en wie bij de pilot betrokken wordt. Achtergrondinformatie en meer informatie over de selectiecriteria en de voorwaarden staat op www.duurzamelogistiek.nl

En verder?

Van 8 november tot en met 20 december kunnen bedrijven, bedrijfsverenigingen, brancheorganisaties, kennisinstellingen en overheden ideeën indienen. Inzendingen die door de voorselectie komen, maken we in week 3 bekend. Deze ideeën mogen in januari en februari 2008 verder worden uitgewerkt tot plan van aanpak. In maart maken we de tien winnaars bekend. Zij mogen hun ideeën in 2008 en 2009 met financiële en inhoudelijke steun van Duurzame Logistiek in de praktijk uitvoeren en testen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Startsein innovatieprogramma Duurzame Logistiek (26-06-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Connekt