Auto belt bij ongeluk zelf 1-1-2

Den Haag – Nederland doet mee aan een project van de Europese Commissie om het aantal doden en gewonden in het verkeer in Europa terug te dringen. Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft haar handtekening gezet onder een verklaring dat Nederland meewerkt aan het invoeren van eCall. Dat is een systeem waarbij vanuit een auto automatisch het alarmnummer 1-1-2 wordt gebeld als de auto bij een ongeval betrokken raakt. Gelijktijdig wordt op basis van gps-gegevens ook de locatie van de auto doorgegeven aan de alarmcentrale, met informatie over de schade. Het systeem belt automatisch als sensoren in de auto een crash detecteren, bijvoorbeeld als meer dan één airbag in werking treedt of als de auto sterk is vervormd. Op lichte blikschade reageert het systeem niet.

Hoe sneller hulpdiensten bij een ongeval zijn, hoe groter de kans dat zij levensreddend kunnen optreden, en gewonden snel naar het ziekenhuis kunnen brengen.

En als er op de alarmcentrale meldingen tegelijkertijd vanuit verschillende auto’s op dezelfde plaats binnen komen, dan is onmiddellijk duidelijk dat het om een grote crash gaat met mogelijk veel slachtoffers. De hulpverlening kan daar dan op inspelen.

Volgens schattingen kan het systeem in heel Europa 2500 verkeersdoden per jaar schelen, en het aantal zwaargewonden met 15 procent terugdringen.

Nederland heeft niet alleen verklaard zich bij het Europese project aan te sluiten, maar heeft ook al een plan klaar om ervoor te zorgen dat de Nederlandse alarmcentrales er in 2008 klaar voor zijn.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
eCall terug op schema brengen – Actieplan EC (12-12-2006)

Auto belt bij ongeluk zelf 1-1-2 | Infrasite

Auto belt bij ongeluk zelf 1-1-2

Den Haag – Nederland doet mee aan een project van de Europese Commissie om het aantal doden en gewonden in het verkeer in Europa terug te dringen. Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft haar handtekening gezet onder een verklaring dat Nederland meewerkt aan het invoeren van eCall. Dat is een systeem waarbij vanuit een auto automatisch het alarmnummer 1-1-2 wordt gebeld als de auto bij een ongeval betrokken raakt. Gelijktijdig wordt op basis van gps-gegevens ook de locatie van de auto doorgegeven aan de alarmcentrale, met informatie over de schade. Het systeem belt automatisch als sensoren in de auto een crash detecteren, bijvoorbeeld als meer dan één airbag in werking treedt of als de auto sterk is vervormd. Op lichte blikschade reageert het systeem niet.

Hoe sneller hulpdiensten bij een ongeval zijn, hoe groter de kans dat zij levensreddend kunnen optreden, en gewonden snel naar het ziekenhuis kunnen brengen.

En als er op de alarmcentrale meldingen tegelijkertijd vanuit verschillende auto’s op dezelfde plaats binnen komen, dan is onmiddellijk duidelijk dat het om een grote crash gaat met mogelijk veel slachtoffers. De hulpverlening kan daar dan op inspelen.

Volgens schattingen kan het systeem in heel Europa 2500 verkeersdoden per jaar schelen, en het aantal zwaargewonden met 15 procent terugdringen.

Nederland heeft niet alleen verklaard zich bij het Europese project aan te sluiten, maar heeft ook al een plan klaar om ervoor te zorgen dat de Nederlandse alarmcentrales er in 2008 klaar voor zijn.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
eCall terug op schema brengen – Actieplan EC (12-12-2006)