Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2008

SAMEN WERKEN AAN VERKEERSVEILIGHEID

Den Haag – De laatste decennia is de verkeersveiligheid in Nederland sterk verbeterd. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze positieve ontwikkeling doorzet? Behaalde resultaten in het verleden bieden immers geen garantie voor de toekomst. Waar is nog verdere winst te boeken? Wat zijn onze doelen voor 2010 en 2020? Kom ook naar het komende Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2008 en denk en debatteer mee over deze en andere onderwerpen.

Doe mee en stuur een bijdrage in!

Het volgende Nationaal Verkeersveiligheidscongres vindt plaats op 24 april 2008 in Congrescentrum De Doelen in Rotterdam. Heeft u in uw gemeente of regio in de afgelopen jaren iets gedaan dat heeft bijgedragen aan meer verkeersveiligheid? En denkt u dat anderen daar wat van kunnen opsteken? Vertel ons er alles over op het NVVC 2008!

Lever vóór 16 november 2007 een samenvatting in van de bijdrage die u voorstelt (maximaal 250 woorden; heeft u een idee voor een workshop met deskundigen, dan heeft u maximaal 500 woorden) via www.nvvc-congres.nl U vindt daar verdere instructies voor het indienen van uw voorstel. Een commissie van verkeersveiligheidsspecialisten zal de voorstellen beoordelen. Uiterlijk 21 december 2007 wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de beoordeling. Na acceptatie ontvangt u informatie over de verdere uitwerking.

Mogelijke invalshoeken

  • Het bereiken van meer veiligheid voor bepaalde groepen (fietsers, kinderen, ouderen, jonge automobilisten, e.d.) ;
  • Extra slachtofferreductie dankzij verkeerstoezicht;
  • Grenzen aan het recht op mobiliteit (voor bijvoorbeeld ouderen, medicijngebruikers, berijders van gemotoriseerde tweewielers, fysiek gehandicapten);
  • Grenzen stellen aan nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld nieuwe typen vervoermiddelen of office-on-wheels niet toelaten) ;
  • Beperking vrije keuze van weggebruikers (bijv. routekeuze of snelheidskeuze) – Leren van regionale verschillen;
  • Verkeersveiligheidsdoelen specifieker maken dan alleen reductie van aantallen doden en ziekenhuisgewonden (bijv. in het bijzonder voor kinderen of voor rijden onder invloed);
  • Samenhang tussen vermindering van congestie (bijvoorbeeld via beprijzen, netwerkanalyses), verbetering van de leefbaarheid en bevordering van de verkeersveiligheid.

ANWB en SWOV organiseren samen het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC) 2008. Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SWOV