1 november 2007 tweede Dag van Maarssen

Den Haag – ‘Innovatiedoorbraken voor duurzaamheid’ is het thema van de Dag van Maarssen op 1 november 2007. De Dag is gericht op het bewerkstelligen van doorbraken tussen deelnemers, binnen sectoren en tussen sectoren. Er is veel beleving, beweging en uitdaging.

Op de Dag worden deals gesloten met de minister en staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Er is met name aandacht voor deals waarbij bedrijven, kennisinstellingen en overheid allemaal een rol spelen. Voorbeelden zijn de lancering van het publiek-private programma ‘Auto van de toekomst’ en een deal rondom de bouw van de A15 Maasvlakte – Vaanplein. Daarnaast is er de hele Dag door een parade aan initiatieven en concrete innovaties te beleven. Denk aan de reistijdvoorspeller en hybride voertuig van TNO, een demonstratie van Dijkvernageling door Boskalis Nederland, een 1:1 model brandstofinstallatie voor aardgas van Ballast Nedam Infra B.V. en nog veel meer.

De digitale Club van Maarssen en de Dag van Maarssen 2007 zijn juist interessant voor de medewerkers en doelgroepen van de innovatieprogramma’s die zich richten op mobiliteit en waterproblematiek. De twee ontwikkelingen dragen bij aan het gezamenlijk aanpakken van de uitdagingen voor de toekomst. Om Nederland in de toekomst duurzaam, leefbaar en concurrerend te houden, zijn innovaties onmisbaar. Maar innoveren kan de overheid niet alleen. Nieuwe oplossingen die echt een verschil maken komen alleen maar tot stand dankzij goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De Club en de Dag van Maarssen zijn er op gericht deze samenwerking te versterken.

De Club van Maarssen: het netwerk van innovatoren uit de VenW sectoren bouw, logisitek, luchtvaart, verkeer en water: www.clubvanmaarssen.org

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Actuele informatie over het project A15 Maasvlakte – Vaanplein vindt u op Infrasite.nl

Dijkvernageling oplossing voor veilige dijken

1 november 2007 tweede Dag van Maarssen | Infrasite

1 november 2007 tweede Dag van Maarssen

Den Haag – ‘Innovatiedoorbraken voor duurzaamheid’ is het thema van de Dag van Maarssen op 1 november 2007. De Dag is gericht op het bewerkstelligen van doorbraken tussen deelnemers, binnen sectoren en tussen sectoren. Er is veel beleving, beweging en uitdaging.

Op de Dag worden deals gesloten met de minister en staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Er is met name aandacht voor deals waarbij bedrijven, kennisinstellingen en overheid allemaal een rol spelen. Voorbeelden zijn de lancering van het publiek-private programma ‘Auto van de toekomst’ en een deal rondom de bouw van de A15 Maasvlakte – Vaanplein. Daarnaast is er de hele Dag door een parade aan initiatieven en concrete innovaties te beleven. Denk aan de reistijdvoorspeller en hybride voertuig van TNO, een demonstratie van Dijkvernageling door Boskalis Nederland, een 1:1 model brandstofinstallatie voor aardgas van Ballast Nedam Infra B.V. en nog veel meer.

De digitale Club van Maarssen en de Dag van Maarssen 2007 zijn juist interessant voor de medewerkers en doelgroepen van de innovatieprogramma’s die zich richten op mobiliteit en waterproblematiek. De twee ontwikkelingen dragen bij aan het gezamenlijk aanpakken van de uitdagingen voor de toekomst. Om Nederland in de toekomst duurzaam, leefbaar en concurrerend te houden, zijn innovaties onmisbaar. Maar innoveren kan de overheid niet alleen. Nieuwe oplossingen die echt een verschil maken komen alleen maar tot stand dankzij goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De Club en de Dag van Maarssen zijn er op gericht deze samenwerking te versterken.

De Club van Maarssen: het netwerk van innovatoren uit de VenW sectoren bouw, logisitek, luchtvaart, verkeer en water: www.clubvanmaarssen.org

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Actuele informatie over het project A15 Maasvlakte – Vaanplein vindt u op Infrasite.nl

Dijkvernageling oplossing voor veilige dijken