Nieuwe plannen EC invoering intelligente auto’s

IP/07/1342
Intelligente auto’s: Commissie neemt het voortouw bij de invoering van veiligere, groenere en slimmere auto’s

Brussel, België – Maandag 17 september 2007 schetste de Europese Commissie haar nieuwe plannen om meer vaart te zetten achter de invoering van veiligere, groenere en slimmere auto’s. De Commissie zal later dit jaar onderhandelingen starten met verenigingen van de automobielindustrie in Europa en Azië om overeenstemming te bereiken over de invoering van een pan-Europese dienst voor noodoproepen vanuit voertuigen (eCall) als standaardoptie in alle nieuwe voertuigen met ingang van 2010. Daarnaast zal zij de invoering bevorderen van andere levensreddende technologieën en onderzoeken hoe auto’s met behulp van technologie groener en slimmer kunnen worden gemaakt.

"Technologie kan levens redden, het wegvervoer verbeteren en het milieu beschermen. De EU moet dit goede nieuws verspreiden bij de consumenten en druk blijven uitoefenen op de betrokkenen om er voor te zorgen dat Europeanen zo snel mogelijk profijt hebben van deze geavanceerde technologieën," aldus Viviane Reding, lid van de Europese Commissie met bevoegdheid voor Informatiemaatschappij en media. "Als het redden van levens op de Europese wegen ons echt aan het hart gaat, dan moeten alle 27 lidstaten een termijn vaststellen voor de invoering van eCall en elektronische stabiliteitscontrole (ESC) als standaarduitrusting in alle nieuwe auto’s. Tegelijkertijd moeten we de administratieve belemmeringen voor innovaties die auto’s veiliger en schoner maken uit de weg ruimen. We kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat radiofrequenties beschikbaar zijn voor coöperatieve systemen voor verkeersbeheer om ongevallen te voorkomen, verkeersopstoppingen te verminderen en de uitstoot van CO2 te verlagen. Indien op vrijwillige basis niet spoedig vooruitgang wordt geboekt, dan zal ik zelf het heft in handen nemen."

Jacques Barrot, lid van de Commissie met bevoegdheid voor vervoer, verklaarde: "In ons streven om het aantal verkeersslachtoffers tegen 2010 te halveren, nemen wij op elk front actie om de veiligheid van automobilisten, infrastructuur en voertuigen te verbeteren. Met deze actie op het gebied van intelligente auto’s spoort de Commissie de betrokkenen aan spitstechnologie in onze auto’s te installeren om levens te redden en het verkeer milieuvriendelijker te maken."

Günter Verheugen, Vice-voorzitter en lid van de Commissie met bevoegdheid voor Ondernemingen en industrie, voegde daaraan toe: "Wij moeten onze technologieën en know-how volledig ten dienste stellen van de maatschappij. Wij beschikken over de nodige technologie om autobestuurders beter te helpen en daardoor menselijke tragedies te voorkomen. Daarom heb ik voorgesteld om met ingang van 2011 de invoering van elektronische stabiliteitscontrole (ESC) verplicht te maken voor alle nieuwe auto’s en ik wacht nu op de reactie van het publiek."

De Mededeling van de Commissie over de intelligente auto, die op 17 september 2007 werd goedgekeurd heeft drie zwaartepunten: veiligere, schonere en slimmere auto’s.

Om de veiligheid te verbeteren, wordt in de mededeling gepleit voor de invoering van technologieën om ongevallen te voorkomen. Bijvoorbeeld:

  • De Commissie vraagt de lidstaten die het memorandum van overeenstemming over eCall van de Commissie nog niet hebben ondertekend dit alsnog voor eind 2007 te doen (zie IP/07/760 ). Zo’n 2.500 levens zouden kunnen worden gered in Europa indien alle voertuigen voorzien zouden zijn van eCall. De Commissie plant voor 2008 mogelijke regelgevende maatregelen indien er tegen die tijd te weinig lidstaten zijn die het memorandum hebben ondertekend;
  • De Commissie zal later dit jaar een raadpleging houden over de snellere invoering van elektronische stabiliteitscontrole (ESC) in middenklasse- en kleine wagens. Ieder jaar zouden I4000 levens kunnen worden gespaard en 100.000 ongevallen kunnen worden voorkomen indien ESC in alle auto’s beschikbaar zou zijn (zie IP/07/621 ), zoals wordt onderstreept in de recente bewustmakingscampagne van de Commissie ChooseESC! ( www.chooseesc.eu/ );
  • De Commissie zal later dit jaar een raadpleging houden over de vraag of systemen voor remondersteuning en het voorkomen van botsingen in alle voertuigen verplicht zou moeten worden. Met sensoren beschikken automobilisten over een extra halve seconde waarschuwingstijd bij een ongeval en zou het aantal kop-staartbotsingen met 60% verlaagd kunnen worden.

Medio 2008 zal de Commissie tevens richtsnoeren opstellen voor de stimulering van slimme autosystemen door de lidstaten aan de hand van bijvoorbeeld belastingregelingen.

Om het wegvervoer ‘groener’ te maken zal de Commissie in 2008 een plan voorstellen voor de invoering van de meest doeltreffende technologieën met een lage CO2–uitstoot die gericht zijn op zowel voertuigen als infrastructuur. Dit zal aansluiten op de resultaten van werkzaamheden om de bijdrage van ICT aan de verlaging van de CO2-uitstoot in het wegvervoer te becijferen, waarvoor momenteel nog geen betrouwbare gegevens beschikbaar zijn.

In de mededeling worden de relevante betrokkenen opgeroepen om met het oog op een slimmer wegvervoer een standaardinterface te ontwikkelen om bijvoorbeeld mobiele navigatie-instrumenten te kunnen koppelen aan andere in het voertuig ingebouwde systemen. Daarnaast verzoekt de Commissie leveranciers en autofabrikanten haar aanbeveling inzake mens-machine-interface van december 2006 uit te voeren. Hierin worden de algemene beginselen beschreven voor een veilige montage en een veilig gebruik van mobiele informatie- en communicatiesystemen die in de auto worden bevestigd. Voorts zal zij onderzoek op het gebied van intelligente communicatie voor een veiliger en doeltreffender vervoer financieel blijven ondersteunen.

Achtergrond:
Het initiatief ’De intelligente auto’ dat deel uitmaakt van de i2010 strategie van de EU (zie IP/05/643 ), werd in februari 2006 gelanceerd. Het initiatief vormde het eerste strategische kader voor een slimmer, veiliger en schoner wegvervoer gebaseerd op ICT (zie IP/06/191 ).

Deze mededeling zal morgen in het Franse Versailles tijdens het evenement ‘De intelligente auto’ 2007 worden voorgesteld. Op 19-20 september zal een tentoonstelling worden gewijd aan de definitieve resultaten van een door de EU-gefinancierd onderzoeksproject over preventieve toepassingen en technologieën voor de veiligheid op de weg. Daar zullen journalisten kunnen kennismaken met 24 prototypes en zes simulatoren.

Op 22 september 2007 zal een demonstratie worden gehouden in Versailles die ook toegankelijk is voor het publiek. Hier zullen prototypes te zien zijn en kan men meer te weten komen over hoe de auto van de toekomst eruit zal zien.

Tot dusverre werd het eCall memorandum van overeenstemming ondertekend door meer dan 50 betrokkenen (zoals de auto-industrie, leveranciers aan de auto-industrie, telecomexploitanten, wegenbeheerders, nooddiensten, automobielclubs, enz.) en de volgende landen: Oostenrijk, Cyprus, Finland, Duitsland, Griekenland, Ijsland, Italië, Litouwen, Noorwegen, Slovenië, Zweden en Zwitserland. Zie voor de volledige lijst: ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf

Daarnaast is er nog een persdossier met de meest frequent gestelde vragen, andere websites op dit gebied, audiovisueel materiaal en de aanbeveling over de mens-machine interface: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3602

MEMO/07/358: The Commission’s Intelligent Car Flagship under the i2010 initiative: Questions and Answers

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europese Commissie

Nieuwe plannen EC invoering intelligente auto’s | Infrasite

Nieuwe plannen EC invoering intelligente auto’s

IP/07/1342
Intelligente auto’s: Commissie neemt het voortouw bij de invoering van veiligere, groenere en slimmere auto’s

Brussel, België – Maandag 17 september 2007 schetste de Europese Commissie haar nieuwe plannen om meer vaart te zetten achter de invoering van veiligere, groenere en slimmere auto’s. De Commissie zal later dit jaar onderhandelingen starten met verenigingen van de automobielindustrie in Europa en Azië om overeenstemming te bereiken over de invoering van een pan-Europese dienst voor noodoproepen vanuit voertuigen (eCall) als standaardoptie in alle nieuwe voertuigen met ingang van 2010. Daarnaast zal zij de invoering bevorderen van andere levensreddende technologieën en onderzoeken hoe auto’s met behulp van technologie groener en slimmer kunnen worden gemaakt.

"Technologie kan levens redden, het wegvervoer verbeteren en het milieu beschermen. De EU moet dit goede nieuws verspreiden bij de consumenten en druk blijven uitoefenen op de betrokkenen om er voor te zorgen dat Europeanen zo snel mogelijk profijt hebben van deze geavanceerde technologieën," aldus Viviane Reding, lid van de Europese Commissie met bevoegdheid voor Informatiemaatschappij en media. "Als het redden van levens op de Europese wegen ons echt aan het hart gaat, dan moeten alle 27 lidstaten een termijn vaststellen voor de invoering van eCall en elektronische stabiliteitscontrole (ESC) als standaarduitrusting in alle nieuwe auto’s. Tegelijkertijd moeten we de administratieve belemmeringen voor innovaties die auto’s veiliger en schoner maken uit de weg ruimen. We kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat radiofrequenties beschikbaar zijn voor coöperatieve systemen voor verkeersbeheer om ongevallen te voorkomen, verkeersopstoppingen te verminderen en de uitstoot van CO2 te verlagen. Indien op vrijwillige basis niet spoedig vooruitgang wordt geboekt, dan zal ik zelf het heft in handen nemen."

Jacques Barrot, lid van de Commissie met bevoegdheid voor vervoer, verklaarde: "In ons streven om het aantal verkeersslachtoffers tegen 2010 te halveren, nemen wij op elk front actie om de veiligheid van automobilisten, infrastructuur en voertuigen te verbeteren. Met deze actie op het gebied van intelligente auto’s spoort de Commissie de betrokkenen aan spitstechnologie in onze auto’s te installeren om levens te redden en het verkeer milieuvriendelijker te maken."

Günter Verheugen, Vice-voorzitter en lid van de Commissie met bevoegdheid voor Ondernemingen en industrie, voegde daaraan toe: "Wij moeten onze technologieën en know-how volledig ten dienste stellen van de maatschappij. Wij beschikken over de nodige technologie om autobestuurders beter te helpen en daardoor menselijke tragedies te voorkomen. Daarom heb ik voorgesteld om met ingang van 2011 de invoering van elektronische stabiliteitscontrole (ESC) verplicht te maken voor alle nieuwe auto’s en ik wacht nu op de reactie van het publiek."

De Mededeling van de Commissie over de intelligente auto, die op 17 september 2007 werd goedgekeurd heeft drie zwaartepunten: veiligere, schonere en slimmere auto’s.

Om de veiligheid te verbeteren, wordt in de mededeling gepleit voor de invoering van technologieën om ongevallen te voorkomen. Bijvoorbeeld:

  • De Commissie vraagt de lidstaten die het memorandum van overeenstemming over eCall van de Commissie nog niet hebben ondertekend dit alsnog voor eind 2007 te doen (zie IP/07/760 ). Zo’n 2.500 levens zouden kunnen worden gered in Europa indien alle voertuigen voorzien zouden zijn van eCall. De Commissie plant voor 2008 mogelijke regelgevende maatregelen indien er tegen die tijd te weinig lidstaten zijn die het memorandum hebben ondertekend;
  • De Commissie zal later dit jaar een raadpleging houden over de snellere invoering van elektronische stabiliteitscontrole (ESC) in middenklasse- en kleine wagens. Ieder jaar zouden I4000 levens kunnen worden gespaard en 100.000 ongevallen kunnen worden voorkomen indien ESC in alle auto’s beschikbaar zou zijn (zie IP/07/621 ), zoals wordt onderstreept in de recente bewustmakingscampagne van de Commissie ChooseESC! ( www.chooseesc.eu/ );
  • De Commissie zal later dit jaar een raadpleging houden over de vraag of systemen voor remondersteuning en het voorkomen van botsingen in alle voertuigen verplicht zou moeten worden. Met sensoren beschikken automobilisten over een extra halve seconde waarschuwingstijd bij een ongeval en zou het aantal kop-staartbotsingen met 60% verlaagd kunnen worden.

Medio 2008 zal de Commissie tevens richtsnoeren opstellen voor de stimulering van slimme autosystemen door de lidstaten aan de hand van bijvoorbeeld belastingregelingen.

Om het wegvervoer ‘groener’ te maken zal de Commissie in 2008 een plan voorstellen voor de invoering van de meest doeltreffende technologieën met een lage CO2–uitstoot die gericht zijn op zowel voertuigen als infrastructuur. Dit zal aansluiten op de resultaten van werkzaamheden om de bijdrage van ICT aan de verlaging van de CO2-uitstoot in het wegvervoer te becijferen, waarvoor momenteel nog geen betrouwbare gegevens beschikbaar zijn.

In de mededeling worden de relevante betrokkenen opgeroepen om met het oog op een slimmer wegvervoer een standaardinterface te ontwikkelen om bijvoorbeeld mobiele navigatie-instrumenten te kunnen koppelen aan andere in het voertuig ingebouwde systemen. Daarnaast verzoekt de Commissie leveranciers en autofabrikanten haar aanbeveling inzake mens-machine-interface van december 2006 uit te voeren. Hierin worden de algemene beginselen beschreven voor een veilige montage en een veilig gebruik van mobiele informatie- en communicatiesystemen die in de auto worden bevestigd. Voorts zal zij onderzoek op het gebied van intelligente communicatie voor een veiliger en doeltreffender vervoer financieel blijven ondersteunen.

Achtergrond:
Het initiatief ’De intelligente auto’ dat deel uitmaakt van de i2010 strategie van de EU (zie IP/05/643 ), werd in februari 2006 gelanceerd. Het initiatief vormde het eerste strategische kader voor een slimmer, veiliger en schoner wegvervoer gebaseerd op ICT (zie IP/06/191 ).

Deze mededeling zal morgen in het Franse Versailles tijdens het evenement ‘De intelligente auto’ 2007 worden voorgesteld. Op 19-20 september zal een tentoonstelling worden gewijd aan de definitieve resultaten van een door de EU-gefinancierd onderzoeksproject over preventieve toepassingen en technologieën voor de veiligheid op de weg. Daar zullen journalisten kunnen kennismaken met 24 prototypes en zes simulatoren.

Op 22 september 2007 zal een demonstratie worden gehouden in Versailles die ook toegankelijk is voor het publiek. Hier zullen prototypes te zien zijn en kan men meer te weten komen over hoe de auto van de toekomst eruit zal zien.

Tot dusverre werd het eCall memorandum van overeenstemming ondertekend door meer dan 50 betrokkenen (zoals de auto-industrie, leveranciers aan de auto-industrie, telecomexploitanten, wegenbeheerders, nooddiensten, automobielclubs, enz.) en de volgende landen: Oostenrijk, Cyprus, Finland, Duitsland, Griekenland, Ijsland, Italië, Litouwen, Noorwegen, Slovenië, Zweden en Zwitserland. Zie voor de volledige lijst: ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf

Daarnaast is er nog een persdossier met de meest frequent gestelde vragen, andere websites op dit gebied, audiovisueel materiaal en de aanbeveling over de mens-machine interface: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3602

MEMO/07/358: The Commission’s Intelligent Car Flagship under the i2010 initiative: Questions and Answers

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europese Commissie