Kabinetsreactie op de Milieubalans

Den Haag- Voor het kabinet is het van groot belang de duurzaamheid van het overheidsbeleid in de volle breedte (mens, milieu en welvaart) op een hoger niveau te brengen. Daarbij moet ook de balans tussen alle onderdelen goed worden bewaakt. Het kabinet is er blij mee dat de Nederlandse lucht steeds schoner wordt; cruciaal is hierbij of het lukt om tijdig overal in Nederland te voldoen aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Dit staat in de kabinetsreactie op de Milieubalans 2007, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft ingestemd.

Het kabinet is ingenomen met de toegenomen belangstelling van de burger voor het milieu. Het kabinet wil bevorderen dat de milieubewuste burgers meer opties krijgen om duurzaam te consumeren. Via concrete projecten probeert de overheid de milieudruk die samenhangt met de private consumptie te reduceren. Zoals in het actuele project ‘Schoon en Zuinig’ waarin allerlei maatregelen zijn opgenomen om het energiegebruik terug te dringen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
MNP: Groei consumptie beperkt succes milieubeleid (11-09-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad