Nota Mobiliteit werkt door in provinciebeleid

Den Haag – De provincies zijn erin geslaagd de essentiële onderdelen uit de Nota Mobiliteit tijdig in te voeren in hun Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP). In de Planwet Verkeer en Vervoer staat de verplichting om dat binnen 1,5 jaar na het van kracht worden van de Nota Mobiliteit te doen. Op 21 augustus 2007 was die termijn verstreken. Als uitstel nodig was of als de voorkeur werd gegeven aan doorwerking van de Nota Mobiliteit in een andere vorm, hebben de decentrale overheden daar nadere afspraken over gemaakt met de minister van VenW.

Verreweg de meeste provincies hebben gekozen voor een actualisering van het PVVP. Een minderheid laat de Nota Mobiliteit doorwerken via een nieuwe meerjarige dynamische beleidsagenda. Essentiële onderdelen kregen voor een groot deel al aandacht in de PVVP’s die zijn vastgesteld vóór de Nota Mobiliteit. Daarop is in de Nota Mobiliteit aangesloten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)

Nota Mobiliteit werkt door in provinciebeleid | Infrasite

Nota Mobiliteit werkt door in provinciebeleid

Den Haag – De provincies zijn erin geslaagd de essentiële onderdelen uit de Nota Mobiliteit tijdig in te voeren in hun Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP). In de Planwet Verkeer en Vervoer staat de verplichting om dat binnen 1,5 jaar na het van kracht worden van de Nota Mobiliteit te doen. Op 21 augustus 2007 was die termijn verstreken. Als uitstel nodig was of als de voorkeur werd gegeven aan doorwerking van de Nota Mobiliteit in een andere vorm, hebben de decentrale overheden daar nadere afspraken over gemaakt met de minister van VenW.

Verreweg de meeste provincies hebben gekozen voor een actualisering van het PVVP. Een minderheid laat de Nota Mobiliteit doorwerken via een nieuwe meerjarige dynamische beleidsagenda. Essentiële onderdelen kregen voor een groot deel al aandacht in de PVVP’s die zijn vastgesteld vóór de Nota Mobiliteit. Daarop is in de Nota Mobiliteit aangesloten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)