Wethoudersconferentie 10 september 2007

Den Haag – Op maandag 10 september 2007 wordt in de Grote Kerk in Den Haag de tweede gezamenlijke wethoudersconferentie gehouden. De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken, de minister van Wonen, Wijken en Integratie en de Vereniging Nederlandse Gemeente.

Samen werken aan fysiek Nederland

De verantwoordelijke ministers en staatsecretaris, respectievelijk Camiel Eurlings, Tineke Huizinga, Jacqueline Cramer, Gerda Verburg, Maria van der Hoeven en Ella Vogelaar, hebben de afgelopen maanden hun oor te luister gelegd tijdens verschillende werkbezoeken. Tijdens de conferentie willen zij persoonlijk vertellen wat hun conclusies zijn en wat de visie is op de samenhang tussen ruimtelijke ontwikkeling, economie, verkeer, vervoer en water, natuur, recreatie en wonen. Tevens wisselen ze graag van gedachten met genodigden over deze onderwerpen.

Tijdens de eerste wethoudersconferentie in 2006 stond samenwerking met de integrale benadering centraal. Dit jaar ligt het accent meer op hoe dat samen te doen. Dit blijkt ook uit de titel die de conferentie dit jaar heeft meegekregen: Samen werken aan fysiek Nederland.

Genodigden

De conferentie is bestemd voor wethouders en burgemeester met één van de bovengenoemde beleidsterreinen in portefeuille. Zij kunnen zich aanmelden via de link onder meer informatie onder aan deze pagina. Hier is tevens een link naar het programma van de conferentie te vinden. De wethoudersconferentie begint om 17.00 uur en duurt tot 21.00 uur.

Meer informatie

Uitnodiging wethoudersconferentie

Inschrijving wethoudersconferentie

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat