Amsterdam blij met investering Rijk in IJ-oevers

Amsterdam – Het Rijk wil investeren in de Amsterdamse Noordelijke IJ-oevers. Het gebied levert volgens het Rijk een belangrijke impuls op voor de economie en de ruimtelijke kwaliteit.

De gemeente Amsterdam en stadsdeel Noord hebben circa 50 miljoen aangevraagd bij het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Amsterdam heeft de plannen ingediend voor het industriële bedrijventerrein Buiksloterham (het gebied tussen de NDSM-werf en Overhoeks, het huidige Shell-terrein) onder meer voor de verbetering van de bereikbaarheid, bruggen, bodemsanering en de openbare ruimte. De gemeente kan de plannen nu samen met het Rijk verder uitwerken, waarna over een definitieve rijksbijdrage wordt besloten.

De verantwoordelijke Amsterdamse bestuurders zijn blij met de reservering. Stadsdeelvoorzitter Rob Post: “ Met deze investering kunnen we de bereikbaarheid van het gebied verbeteren. De Buiksloterham wordt de komende jaren getransformeerd tot een uniek gemengd gebied met kleinschalige bedrijven (creatieve industrie, duurzaamheid, nautische sector) en 2000 woningen’.

Wethouder Maarten van Poelgeest: “De Buiksloterham is de ontbrekende schakel tussen het stedelijke Overhoeks en cultuur en mediaknooppunt NDSM. Amsterdam keert zich aan beide kanten van het IJ steeds meer naar het water. Dat geeft de stad een unieke uitstraling. De Noordelijke IJ-oevers zullen uiteindelijk internationale allure krijgen”.

De aanvraag richt zich met name op het verbeteren van de bereikbaarheid van de Noordelijke IJ-oever door de Klaprozenweg en het Mosplein aan te pakken. Met het geld kunnen bovendien de kades aan de Noordelijke IJ-oevers worden opgeknapt en naast de aanleg van het Oeverpark van Overhoeks kan ook de groene oever in de Buiksloterham worden gerealiseerd. De bouw van beweegbare bruggen over het Van Hasseltkanaal zit eveneens in de aanvraag.

Stadsdeel en gemeenteraad hebben in december 2006 reeds geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de plannen voor Buiksloterham. Ook Overhoeks, een nieuw stuk stad schuin tegenover Amsterdam CS, waarvan de eerste van de 2.200 woningen in april in de verkoop zullen gaan, zal van de investeringen profiteren.

De Buiksloterham, onderdeel van de Noordelijke IJ-oevers, is een van de 5 projecten waarvoor het kabinet geld heeft gereserveerd in het kader van het FES.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kabinet: investeren in vijf grote ruimtelijke opgaven

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam