eCall terug op schema brengen – Actieplan EC

Reference: IP/06/1720
Auto’s die 112 bellen: een actieplan om noodoproepen weer op schema te brengen

Brussel, België – De Commissie heeft een reeks dringende maatregelen voorgesteld om weer schot te krijgen in de invoering van noodoproeptechnologie (eCall) voor auto’s in Europa. Het actieplan van de Commissie en de industrie – waarover in 2005 overeenkomst was bereikt om tegen 2009 eCall te installeren in alle nieuwe auto’s in Europa – is stilgevallen, waarschuwt het voortgangsverslag van de Commissie van 23 november 2006. Terwijl er op Europees niveau aanzienlijke vooruitgang is geboekt, hebben sommige lidstaten maar mondjesmaat in infrastructuur geïnvesteerd, en nu wil de industrie geen verdere actie meer ondernemen.

"Wij moeten eCall dringend uit het slop halen," zei Viviane Reding, EU-Commissaris met bevoegdheid voor informatiemaatschappij en media. "Wij hebben de technologie. Nu moeten de industrie en de lidstaten een tandje bijsteken en ons helpen de Europese wegen zo spoedig mogelijk veiliger te maken."

De oorspronkelijke overeenkomst tussen de Commissie en de industrie van 2005 bevatte een kader voor de geleidelijke invoering van eCall in Europa (zie IP/05/134 en IP/05/1137 ), gericht op lidstaten die dienden te investeren in infrastructuur voor noodoproepen. De Commissie zegde ook toe de voortgang van nabij te volgen en verdere maatregelen te nemen mocht de invoering van eCall in gevaar komen.

Aangezien eCall gebaseerd is op het universele Europese alarmnummer 112 en de uitbreiding daarvan met overdracht van plaatsgegevens, E112, werd ook de tenuitvoerlegging daarvan gevolgd.

Een en ander gaf aanleiding tot ernstige bezorgdheid. Terwijl de Commissie verscheidene maatregelen heeft getroffen om de invoering en normalisatie van eCall te ondersteunen en sommige lidstaten al begonnen zijn met de invoering van eCall, zijn vele andere lidstaten niet op schema met de noodzakelijke infrastructuur. De industrie heeft al gereageerd met een nieuw schema voor invoering in 2010 in plaats van in 2009.

De reactie van de Commissie is de mededeling die op 23 november 2006 is goedgekeurd: "eCall terug op schema brengen – Actieplan". Het stelt twee maatregelen voor die essentieel zijn voor het realiseren van eCall:

  • 1. de lidstaten hebben duidelijke acties aangereikt gekregen met termijnen voor het oplossen van de resterende juridische, technische en sociaaleconomische problemen en het opzetten van de noodzakelijke infrastructuur voor 112, E112 en eCall;
  • 2. de industrie wordt verzocht eCall opnieuw te ondersteunen. De Commissie zal ook onderhandelingen aanknopen met de brancheverenigingen uit de autosector over een convenant voor de invoering van eCall- apparaten in voertuigen.

De Commissie zal verdere ondersteuning bieden door te werken aan privacy en normalisatie, alsmede door veldproeven en voorlichtingscampagnes, als onderdeel van het initiatief "De intelligente auto" in het kader van de i2010-strategie van de Commissie – een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid (zie IP/06/191 en IP/06/1271 ).

Achtergrond
De Commissie en de auto-industrie hebben in februari 2005 overeenstemming bereikt over een actieplan voor de invoering van eCall in alle nieuwe voertuigen vanaf 2009 (zie MEMO/05/363). Naar schatting zal eCall, wanneer het systeem volledig in gebruik is, jaarlijks tot 2.500 dodelijke verkeersslachtoffers in de EU-25 kunnen voorkomen. Bij een ongeval roept de eCall-technologie zelf de hulpdiensten op – die in heel Europa op het universele Europese alarmnummer 112 kunnen worden bereikt – en wordt de plaats van het ongeval nauwkeurig aangegeven. Een eCall kan automatisch of manueel door iemand in het voertuig tot stand worden gebracht. Dankzij de nauwkeurige plaatsinformatie zal de reactietijd van de noodhulp drastisch worden verkort, zullen er levens worden gered en zal de ernst van de verwondingen worden beperkt.

Voor meer informatie
MEMO/06/476 Telecom Council, Brussels, 11 December 2006
http://europa.eu.int/information_society/programmes/esafety/index_en.htm
http://www.eSafetysupport.org
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

De lijst van lidstaten, organisaties en bedrijven die de eCall-intentieverklaring hebben ondertekend, is te vinden op het volgende adres: http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europese Commissie