Minister Peijs en binnenvaart tekenen convenant

Den Haag – Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat, Koninklijke Schuttevaer, Kantoor Binnenvaart, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Kantoor Binnenvaart en de Vereniging van Sleep- en Duwbooteigenaren hebben vanochtend het convenant binnenvaart getekend. Hierin worden afspraken gemaakt om de prestaties van de binnenvaart op het terrein van duurzaamheid, innovatie, marktpotenties en veiligheid te verbeteren.

Een belangrijke afspraak is de keuze van de minister voor het meld- en volgsysteem Automatic Indentification System (AI-S) in het kader van de invoering van River Information Services. Dit systeem wordt ook gebruikt in de zeevaart. Door de automatische tracering is het vervoer veiliger en zijn de administratieve lasten minder. Ook krijgt de binnenvaart met dit systeem meer informatie over de drukte op de vaarwegen en kunnen sluizen beter benut worden. Met als resultaat een betere doorstroming. De binnenvaartbranche is bereid dit nieuwe systeem op basis van vrijwilligheid in te voeren, maar wil daarvoor een financiële tegemoetkoming in de kosten en er zeker van zijn dat de privacy-aspecten goed zijn geregeld.

Daarnaast streven de partijen ernaar in Europa zo snel mogelijk te kunnen overschakelen naar zwavelloze brandstof. Voorwaarde is wel dat ook bestaande motoren hierop kunnen draaien. Deze maatregel is nodig zodat de binnenvaart in 2016 de schoonste vervoersmodaliteit zal zijn.

Verder stelt minister Peijs 10 miljoen euro beschikbaar voor binnenvaartinnovatieprojecten. De bedrijfstak draagt 1,9 miljoen bij aan de oprichting van een nieuw Expertise en Innovatiecentrum voor de binnenvaart.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Minister Peijs en binnenvaart tekenen convenant | Infrasite

Minister Peijs en binnenvaart tekenen convenant

Den Haag – Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat, Koninklijke Schuttevaer, Kantoor Binnenvaart, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Kantoor Binnenvaart en de Vereniging van Sleep- en Duwbooteigenaren hebben vanochtend het convenant binnenvaart getekend. Hierin worden afspraken gemaakt om de prestaties van de binnenvaart op het terrein van duurzaamheid, innovatie, marktpotenties en veiligheid te verbeteren.

Een belangrijke afspraak is de keuze van de minister voor het meld- en volgsysteem Automatic Indentification System (AI-S) in het kader van de invoering van River Information Services. Dit systeem wordt ook gebruikt in de zeevaart. Door de automatische tracering is het vervoer veiliger en zijn de administratieve lasten minder. Ook krijgt de binnenvaart met dit systeem meer informatie over de drukte op de vaarwegen en kunnen sluizen beter benut worden. Met als resultaat een betere doorstroming. De binnenvaartbranche is bereid dit nieuwe systeem op basis van vrijwilligheid in te voeren, maar wil daarvoor een financiële tegemoetkoming in de kosten en er zeker van zijn dat de privacy-aspecten goed zijn geregeld.

Daarnaast streven de partijen ernaar in Europa zo snel mogelijk te kunnen overschakelen naar zwavelloze brandstof. Voorwaarde is wel dat ook bestaande motoren hierop kunnen draaien. Deze maatregel is nodig zodat de binnenvaart in 2016 de schoonste vervoersmodaliteit zal zijn.

Verder stelt minister Peijs 10 miljoen euro beschikbaar voor binnenvaartinnovatieprojecten. De bedrijfstak draagt 1,9 miljoen bij aan de oprichting van een nieuw Expertise en Innovatiecentrum voor de binnenvaart.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat