Aftrap project Verbeteren doorstroming Ring A10

Haarlem – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat is maandag 23 oktober 2006 aanwezig bij de officiële aftrap van het project ‘Verbeteren doorstroming A10’. Dit project is de eerste uitwerking van de Netwerkvisie Noord-Holland. Het gaat hierbij om een intensieve regionale samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, het Regionaal Orgaan Amsterdam en Rijkswaterstaat.

Op de Ring A10 rond Amsterdam staan tijdens de ochtend- en avondspits (vaak) files. De doorstroming van het verkeer is op die momenten slecht. Het project ‘Verbeteren doorstroming van de Ring A10’ heeft als doel om de doorstroming op de A10 en de aansluitende gemeentelijke en provinciale wegen te verbeteren. Het project draagt hiermee tegelijkertijd ook bij aan een betere luchtkwaliteit.
In nauwe samenwerking met betrokken partners komt er een samengesteld pakket van maatregelen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van kleine aanpassingen bij de toe- en afritten van de Ring en het inzetten van gecoördineerde toeritdosering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland