VenW werkt samen met sector aan innovaties

Meer samenwerken voor innovatie bij Verkeer en Waterstaat
VenW werkt samen met sector aan innovaties voor een bereikbaar, schoon en veilig Nederland

Den Haag – Alleen intensief gebruik van innovaties kan ervoor zorgen dat Nederland economisch sterk, maar ook bereikbaar, schoon en veilig blijft, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Dat schrijven minister Karla Peijs en staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat in de Innovatiebrief Mobiliteit en Water die zij vandaag aan de Tweede Kamer sturen. Innovaties moeten ervoor zorgen dat de doelen die de minister en staatssecretaris in de Nota Mobiliteit en het Nationaal Bestuursakkoord Water hebben gesteld kunnen worden bereikt.

In deze brief geven de bewindspersonen aan dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat niet kan innoveren zonder andere partijen daarbij te betrekken. Het ministerie wil de samenwerking versterken met en tussen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Ook de manier van samenwerken moet veranderen. Verkeer en Waterstaat wil dat marktpartijen meer ruimte krijgen om met innovatieve oplossingen te komen.

Eind vorig jaar lanceerde het Innovatieberaad Mobiliteit en Water tijden de “Dag van Maarssen” de innovatieagenda’s voor de sectoren waarin VenW werkzaam is. Het gaat om de sectoren verkeer, bouw, logistiek, luchtvaart en water. In het Innovatieberaad zijn het bedrijfsleven en de kennisinstellingen rondom VenW vertegenwoordigd. Het Innovatieberaad heeft de innovatieagenda’s uitgewerkt tot programmavoorstellen. In de bijlage van de kamerbrief, het Innovatieprogramma Mobiliteit en Water, zijn die beschreven. Peijs en Schultz van Haegen geven aan op welke innovatieprogramma’s Verkeer en Waterstaat inzet, en welke rol VenW daarbij kiest.

De voorzitters van de VenW-sectoren die in het Innovatieberaad zitten, geven donderdagmiddag 22 juni 2006 in Scheveningen vanaf 15:30 uur een korte toelichting op de prioriteiten van hun sector. Minister Peijs zal hier vervolgens kort op reageren.

Meer informatie
br.3778 Innovatiebrief Mobiliteit en Water van 21-06-2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat