KNV delegatie op bezoek bij Barrot

Den Haag – Op dinsdag 20 juni 2006 ontving Eurocommissaris Barrot een delegatie van de
koepelorganisaties van de grotere (internationale) logistieke
dienstverleners. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de
ondernemersverenigingen TLF (uit Frankrijk), DSLV (uit Duitsland), Convetra
(Italië) en KNV Goederenvervoer.

Voorzitter Ir. W.N.C. Heeren en vice voorzitter W.H.G. Vos waren namens KNV
Goederenvervoer bij dit kennismakingsgesprek van praktijkmensen met de
Eurocommissaris aanwezig.

Gesprekspunten:

  • Het belang van goede Europese infrastructuur, met de daarbij
    behorende aansluitingen;
  • Het gebrek aan harmonisatie van regels en richtlijnen binnen Europa;
  • De plannen van sommige lidstaten om cabotage te beperken;
  • Het belang van intermodaliteit.

De vervoerders hebben Eurocommissaris Barrot gecomplimenteerd met zijn
krachtige verzet tegen het Zwitserse vervoerbeleid.

Veiligheid
KNV Goederenvervoer heeft het idee geopperd om bij het verlenen
van concessies voor tankstations langs de snelwegen, de verplichting voor
bewaakte parkeerplekken in het bestek op te nemen.

Eurocommissaris Barrot heeft in dit gesprek te kennen gegeven dat hij zeer
geïnteresseerd is in verhalen uit de praktijk. Praktijkvoorbeelden heeft
hij nodig in zijn gesprekken met de nationale overheden.

Ook heeft Barrot in dit gesprek het belang van goede mobiliteit als
voorwaarde voor een gezonde logistieke industrie en daarmee voor een
gezonde Europese economie onderschreven.

De vier brancheverenigingen hebben gemeen dat zij de grotere logistieke
dienstverleners vertegenwoordigen. Dat zijn vervoerders die zich buiten de
eigen landsgrenzen begeven en gebruik maken van verschillende modaliteiten
(weg, rail en water). Voor deze vervoerders zijn de besluiten van de
Europese Commissie van levensbelang.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)