Koopmans directeur Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid

Den Haag – Carl Koopmans (46) is per 1 september 2006 benoemd tot directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Koopmans werkt nu als adjunct-directeur en hoofd Regio en Transport bij SEO Economisch Onderzoek te Amsterdam. Daarvoor bekleedde hij diverse onderzoeks- en managementfuncties bij het ministerie van VROM, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Centraal Planbureau.

Hij is als bijzonder hoogleraar Infrastructuur en Mobiliteit verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Koopmans studeerde Econometrie aan de Erasmus Universiteit, en promoveerde op het onderwerp Informele arbeid aan de Universiteit van Amsterdam.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) wordt opgericht per 1 september 2006. Doel van dit instituut is het versterken van de kennisbasis voor het mobiliteitsbeleid voor de middellange en lange termijn. Het KiM stelt daartoe onafhankelijke, wetenschappelijk verantwoorde verkenningen en analyses op die beweging brengen in mobiliteitsonderzoek. Het KiM doet zelf onderzoek en maakt gebruik van de inzichten van universiteiten, kennisinstituten en planbureaus.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat