Start incident management provinciale wegen Brabant

‘s-Hertogenbosch – Woensdag 1 februari, 9.30 uur, geeft gedeputeerde E. Janse de Jonge (infrastructuur en mobiliteit) het startsein voor incidentmanagement op provinciale wegen in de regio Zuid-Oost Brabant. Met een zogenaamd moterkapoverleg wordt het startsein gegeven voor een proef met de duur van een jaar. In dit jaar wordt gekeken of het sneller bergen van auto’s bij ongelukken een positief effect heeft op de doorstroming. Op rijkswegen wordt dit al langer gedaan en zijn de resultaten positief. De provincie Noord-Brabant is benieuwd of de effecten op het onderliggend wegennet ook goed zijn.

Bijzonder is dat dit project de eerste concrete samenwerking is tussen de Provincie Noord-Brabant en de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Hierdoor wordt beter zichtbaar hoe files zich ontwikkelen of verplaatsen van snelweg naar provinciale weg en omgekeerd. De proef moet onder andere uitwijzen hoeveel filekosten bespaart kunnen worden. De proef vindt plaats met inachtneming van de verkeersveiligheid, de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers, de zorg voor zorgvuldig sporenonderzoek en de beheersing van de ontstane schade.

De verwachting is dat Incident Management bijdraagt aan een betere doorstroming. In de studies Beter Bereikbaar Brabant, die in de verschillende regio’s in Brabant zijn gehouden staat Incident Management genoemd als een van de maatregelen voor een betere bereikbaarheid. Bij positieve ervaringen met de proef in Zuidoost Brabant, wordt bezien of Incident Management verder uitgerold wordt over het onderliggende wegennet in andere delen van Brabant.

Incident Management wordt uitgevoerd in samenwerking met Rijkswaterstaat, het regiokorps van de politie Brabant Zuidoost, brandweerkorpsen, ambulancediensten, gemeente Helmond, Verbond van Verzekeraars, bergingsbedrijven, schade-experts, alarmeringsdiensten en pechhulpdiensten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant