DVM vergroot verkeersdoorstroming en veiligheid

Brussel, België – Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, werkt via een systeem van dynamische signalisatie op Vlaamse autosnelwegen aan een optimale doorstroming bij drukte en bij incidenten. Tot hiertoe investeerde hij reeds 24 mio euro in desbetreffende verkeerstelematica.

Naar aanleiding van het voorstel van Vlaams parlementslid Flor Koninckx ‘automatisch blokrijden tijdens de spits op bepaalde delen van Vlaamse autosnelwegen’, stelt minister Kris Peeters dat de uitbreiding van de dynamische signalisatie het instrument is om tot een optimale doorstroming op autosnelwegen te komen. Deze dynamische signalisatie is er juist op gericht om in functie van het druktebeeld en incidenten op de weg de snelheid aan te passen en zo de doorstroming te vergroten. Daarnaast komt dit ook ten goede aan de verkeersveiligheid.

Het volledige systeem van de dynamische signalisatie omvat automatische detectie van incidenten op de weg met behulp van camera’s en het inzetten van borden met veranderlijke aanduidingen boven de weg. Zo kan dynamisch worden ingespeeld op de actuele verkeerssituatie op de hoofdwegen. In functie van de verkeersdrukte kan snelheidsharmonisatie (d.i. snelheidsaanpassing) worden toegepast of kunnen alternatieve wegen worden aangeduid.

De dynamische signalisatie wordt dit in 2006 volledig gerealiseerd op de Antwerpse ring en alle toekomende snelwegen. Tegen midden 2006 zal de laatste fase afgerond zijn en kan het systeem in dienst worden genomen. Een cruciale rol is hierbij weggelegd voor het Verkeerscentrum Antwerpen, dat als operator het ganse systeem aanstuurt.

Ook op andere plaatsen in Vlaanderen zoals ter hoogte van de verkeerswisselaars in Lummen en Zwijnaarde werd reeds geïnvesteerd in meet- en detectiesystemen. Hier wordt met veranderlijke borden ingespeeld op een wisselende verkeersafwikkeling en optredende incidenten.

Tot hiertoe werd voor Vlaanderen in totaal reeds ongeveer 24 miljoen euro geïnvesteerd in verkeerstelematica, exclusief de werking en de uitrusting van het verkeerscentrum Antwerpen, en exclusief de lopende studies voor uitbreiding van het systeem.

Minister Peeters heeft immers de bedoeling om dit systeem ook effectief uit te breiden. Voor Brussel werd er reeds in samenwerking met het Brusselse Gewest een studie opgestart waarvan de resultaten midden 2006 verwacht worden. Het gebied betreft de Brusselse Ring en telkens de laatste 5 km van de toegangsassen richting Brussel (E411 slechts een aantal honderden meters).

Minister Peeters heeft alvast de intentie om na afloop van de studie te laten bekijken door zijn administratie Wegen en Verkeer om de opstelling van soortgelijke actieplannen uit te breiden tot het gehele wegennet van de Vlaamse regio in eigen beheer. Daarom zullen er ook bijkomende regionale verkeerscentra worden uitgebouwd te Gent en te Brussel.

Een belangrijk voordeel van de dynamische signalisatie is dat er geen bijkomende regelgeving nodig is. Dit is een verschil met het voorstel van het blokrijden, omdat het daarbij aangewezen zal zijn om tevens een verbod van rijstrookverandering in te voeren (behoudens bij het verlaten van de snelweg).

Belangrijke randvoorwaarde is dat dergelijke systemen slechts succesvol zijn mits een goede handhaving. Een efficiënte politiecontrole behoort echter tot de bevoegdheid van de federale overheid.

‘Met de uitbouw van een dynamisch verkeersbeheer op de Vlaamse autosnelwegen kunnen we in alle omstandigheden streven naar een optimale verkeersdoorstroming en -veiligheid’, besluit minister Kris Peeters.