Evo: draagvlak kilometerheffing ondermijnd

EVO: ‘UITKOMST KILOMETERHEFFING ONDERMIJNT DRAAGVLAK BEDRIJFSLEVEN’
Zoetermeer – Uit het debat over de kilometerheffing blijkt dat kabinet en de Tweede Kamer met uitzondering van de VVD-fractie de inkomsten van een toekomstige kilometerheffing niet willen koppelen aan investeringen in een betere bereikbaarheid. Met die insteek ligt het voor de hand dat de kilometerheffing wederom een politieke speelbal wordt in volgende kabinetten.

Algemeen directeur Dick van den Broek Humphreij: “Het principe de gebruiker betaalt, werkt alleen als de weggebruiker vanaf dag één ziet dat met zijn geld de bereikbaarheid verbetert. Als dat niet het geval is, ontstaat er bij bedrijfsleven en burger nooit draagvlak voor de kilometerheffing. En in het verleden hebben we gezien wat er kan gebeuren als een kabinet rekeningrijden wil doorvoeren zonder dat daarvoor begrip bij de kiezer bestaat. De politiek mag deze beslissing niet nog eens voor zich uit schuiven en moet nu voor eens en altijd duidelijkheid geven over de koppeling tussen inkomsten en uitgaven.”

Volgens EVO is het terecht dat de kosten van invoering en exploitatie een issue blijft in de discussies. In het Duitse regeerakkoord is recentelijk niet voor niets vastgelegd dat er geen kilometerheffing komt voor personenverkeer: de kosten hiervoor zijn simpelweg nog steeds veel te hoog. EVO vindt dat de kosten maximaal 5% van de opbrengsten mogen bedragen. In Duitsland is dat voor de tol voor vrachtverkeer al gauw 25%.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO