Resultaten praktijkproef Belonitor positief

Almere, 17 november 2005 – De vraag of belonen van goed gedrag in het verkeer werkt
kan met ‘Ja’ beantwoord worden. Uit de praktijkproef ‘Belonitor: de kracht van belonen’
blijkt dat de LeasePlan-rijders hun rijgedrag verbeterden zolang feedback en beloningen
werden gegeven. In de proef stonden twee gedragingen centraal: het zich aan de
maximumsnelheid houden en voldoende afstand tot hun voorganger bewaren.

Meetresultaten
Het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat heeft de praktijkproef ontwikkeld en LeasePlan heeft de proef uitgevoerd. De proef heeft zes maanden geduurd en op 17 november 2005 zijn de resultaten bekendgemaakt. Uit de resultaten blijkt dat het percentage afgelegde kilometers waarbij de deelnemers aan de
proef zich aan de snelheidslimiet hielden met bijna een vijfde steeg. Het aantal kilometers waarin men voldoende afstand hield tot de voorliggende auto steeg met hetzelfde percentage. Het brandstofgebruik daalde gemiddeld met 5,5%. Deze uitkomsten hebben een aantoonbaar positief effect op de verkeersveiligheid, doorstroming en het milieu.

Beleving deelnemers
Aan de deelnemers is gevraagd hoe zij de proef hebben ervaren. Een meerderheid van de deelnemers oordeelt zeer positief of licht positief over het Belonitorsysteem. De deelnemers beoordelen de eigen rijstijl vóór en tijdens de proefperiode niet anders, met uitzondering van de mate van ‘ontspannenheid’ achter het stuur. De Belonitor leidt volgens de deelnemers namelijk tot een meer ontspannen rijstijl. Men rijdt vloeiender, met minder abrupte remhandelingen.

Gunstige gevolgen
Peter Verkuyl, directievoorzitter LeasePlan Nederland N.V. over de praktijkproef: “Als LeasePlan kijken wij met een goed gevoel terug op deze praktijkproef. Onze insteek was meer inzicht te verkrijgen in het meten en belonen van verkeersveilig rijgedrag om zo de kosten voor het autogebruik van onze klanten te kunnen verlagen. Hierin zijn we geslaagd. Rondom het beïnvloeden van rijgedrag hebben we nieuwe ervaringen opgedaan. En opnieuw is duidelijk geworden dat het veranderen van rijgedrag gunstige gevolgen heeft op bijvoorbeeld het brandstofverbruik van de auto. Bovendien neemt de kans op een ongeval af, wat directe gevolgen heeft voor het aantal files en de maatschappelijke kosten daarvan. Het belonen van het goede rijgedrag in combinatie met het geven van directe feedback is dus een middel gebleken om het rijgedrag – op korte termijn – positief te beïnvloeden.”

Wat hield de proef in?
Uitgangspunt van de praktijkproef Belonitor: de kracht van belonen is door gewenst gedrag te belonen, wordt het veranderen van gedrag aantrekkelijk. Voor de proef zijn 62 leaseauto’s van LeasePlan voorzien van speciale apparatuur. Dit systeem gaf tijdens het rijden via een display continu feedback aan de berijder en registreerde het rijgedrag. De deelnemers werden beloond voor het bewaren van voldoende afstand en het zich houden aan de maximumsnelheid. De beloningspunten voor goed rijgedrag werden bij stilstand op de display getoond. Deze punten konden de deelnemers bij LeasePlan verzilveren voor ‘Pluimen’, die weer verschillende beleveniscadeaus vertegenwoordigen.

Alle resultaten zijn beschikbaar. U kunt deze opvragen via de website www.wegennaardetoekomst.nl

Over LeasePlan Nederland N.V.
LeasePlan, opgericht in 1963, houdt zich bezig met alle vormen van Fleet Management. LeasePlan heeft een uitgebreid pakket van (internationale) dienstverlening rond wagenparkbeheer en zakelijke mobiliteit, dat onder meer operationele leasing van auto’s en trucks omvat. In Nederland heeft LeasePlan circa 140.000 voertuigen in beheer, waarmee circa 6.000 klanten bediend worden, vanuit twee hoofdvestigingen (Almere en Gouda). LeasePlan Nederland N.V. maakt onderdeel uit van LeasePlan Corporation – de groep heeft wereldwijd meer dan 6.000 medewerkers in dienst en 1,1 miljoen voertuigen in beheer. Met LeasePlan als belangrijkste merk, is LeasePlan Corporation marktleider op het gebied van voertuigen- en wagenparkbeheer in Europa en wereldwijd een van de
leidende spelers. LeasePlan Corporation heeft dochterondernemingen in 21 Europese landen, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Brazilië en India. In een aantal landen is LeasePlan tevens vertegenwoordigd via allianties met lokale ondernemingen. In Zuid-Afrika heeft LeasePlan een samenwerkingsovereenkomst met Absa Bank en is daar vertegenwoordigd via Absa Venicle Management Solutions, een 100% dochter van
Absa Bank Ltd. In de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen) heeft LeasePlan een samenwerkingsovereenkomst met Baltic Car Lease. LeasePlan is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Kijk voor meer informatie op www.leaseplan.nl

Wegen naar de Toekomst
Op basis van het idee ‘Belonitor: de kracht van belonen’, ontwikkeld in het kader van het
innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat, heeft LeasePlan de praktijkproef Belonitor uitgevoerd. Schone, veilige, betrouwbare mobiliteit. Voor de nabije en verre toekomst. Dit heeft het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat voor ogen. Het knoopt daarvoor kennis en kunde aaneen, verbindt denken met doen. Nieuwe technieken, methoden en materialen zijn het middel. Tevreden weggebruikers en een betere prijs-kwaliteitverhouding van mobiliteit het doel. Wegen naar de Toekomst werkt met ondernemingen, overheden en onderzoeksinstituten. Samen voeren ze kansrijke pilots uit. Kijk voor meer informatie op
www.wegennaardetoekomst.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: LeasePlan Nederland N.V.