Projectvoorstel mobiliteitsmananagement IPO

Den Haag – Het IPO heeft bij minister Peijs van Verkeer en Waterstaat een projectvoorstel ingediend dat een bijdrage levert aan mobiliteitsmanagement. De provincies Noord-Holland en Gelderland hebben het voorstel ontwikkeld, met gebruikmaking van bestaande kennis en methodes. Het projectvoorstel maakt pilots voor mobiliteitsmanagement mogelijk bij bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Die pilots moeten leiden tot een systematiek die bij elke lokale vervoerssituatie en bereikbaarheidsproblematiek kan worden toegepast. De uitwerking gaat in samenwerking met het bedrijfsleven.

Het projectvoorstel is een uitwerking van de motie van de kamerleden Van der Ham (D66) en Dijksma (PvdA), die in november 2004 de minister opriepen met voorstellen te komen om de vrijblijvendheid af te halen van het aanspreken van bedrijven op het aspect mobiliteitsmanagement. Omdat de minister de motie steunde, hebben de provincies de handschoen opgepakt en het projectvoorstel gemaakt.

Intussen heeft het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) een brochure uitgebracht met instrumenten voor mobiliteitsmanagement. ‘Instrumenten voor mobiliteitsmanagement’ geeft voorbeelden en tips over wat overheden kunnen en moeten doen om het vervoer in goede banen te leiden. In het KpVV (www.kpvv.nl) werken de decentrale overheden samen. Ook het ministerie van V&W doet mee.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)