Akkoord met VROM over aanvraag subsidie Markoevers

Breda – Het college van burgemeester en wethouders heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van VROM voor de Markoevers in Via Breda uit het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK).

de website van de gemeente Breda

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda