Nederlands Wegencongres: Wie betaalt, die bepaalt?

Ede – Op donderdag 1 december 2005 vindt de jaarlijkse editie plaats van het Nederlands Wegencongres in de Doelen in Rotterdam. Met het thema ’Wie betaalt, die bepaalt?’ stelt het congres deze keer de belangen van de weggebruiker – de ’consument van mobiliteit’ – centraal.

De gebruiker betaalt… dus de gebruiker bepaalt?
In hoeverre gaat dit op voor de verbetering van onze mobiliteit, van de openbare ruimte, van ons milieu? Wordt Nederland ingericht via de dikste portemonnee? Feit is dat beslissingen en verantwoordelijkheden dichter bij de burger komen te liggen. Decentralisatie van taken zadelt provincies en gemeenten op met meer verantwoordelijkheden, zoals voor aanleg en exploitatie van infrastructuur. Ook krijgen regionale organen een grotere sturende rol toebedeeld en liggen er meer kansen voor publiek-private samenwerking.

De gebruiker aan het woord
Het Nederlands Wegencongres stelt deze keer de belangen van de gebruiker centraal: beroepsvervoerder zowel als particulier weggebruiker. Wat beweegt u als ‘consument van mobiliteit’? Wat heeft u ervoor over om u snel en veilig te kunnen verplaatsen en in een prettige leefomgeving te wonen, werken en recreëren? U kunt uw stem laten horen, rechtstreeks en via marktpartijen en belangenorganisaties.

Oplossingen met draagvlak
Het Nederlands Wegencongres wil duidelijk maken wat er anno 2005 valt te leren uit de ervaringen, wensen en behoeften van de (weg)gebruiker. Om daarmee richtingen aan te geven voor oplossingen met draagvlak. Oplossingen als vertaling van maatschappelijke behoeften naar technische toepassingen, werkwijzen, procedures en contractvormen. Met als belangrijke issues rekeningrijden, kwaliteit van het milieu en inrichting van de openbare ruimte.

Het Nederlands Wegencongres biedt u ook dit jaar een interessant programma met een keur van vooraanstaande sprekers. Veelzijdig, compact en overzichtelijk. Het bestaat uit een plenair ochtendprogramma en een middagprogramma met parallelsessies. In de plenaire sessie lichten onder anderen Paul Nouwen, Jeltje van Nieuwenhoven en Guido van Woerkom toe wat de gebruiker beweegt als ‘consument van mobiliteit’. In het daarop volgende zaaldebat, onder leiding van Maria Henneman, kunt u ook zelf uw mening kenbaar maken. In de pauzes is Expo Plaza het centrale ontmoetingsplein. Hier legt u contacten met andere professionals en vindt u informatie over verschillende bedrijven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW