8 projecten genomineerd voor Ruimte& Mobiliteit Prijs

Rotterdam – Met de nominatie van acht projecten kan de strijd om de eerste landelijke Ruimte & Mobiliteit Prijs 2005 nu echt losbranden. De vakjury zal op 6 oktober 2005 de winnaar van de meest succesvolle integrale aanpak van woningbouw en mobiliteit bekendmaken tijdens het Ruimte & Mobiliteit Congres in Utrecht. Dan wordt tevens de publieksprijs toegekend aan het project dat de meeste stemmen heeft gekregen op de website www.ruimte-mobiliteit.nl waar bezoekers van de website nog tot 1 oktober hun stem kunnen uitbrengen.

En de genomineerden zijn ……..
Een multifunctioneel en leefbaar centrum in stad en dorp
1 Centrumplan Houten
2 Stadshart Almere
3 Dorpsontwikkelingsplan Wijbosch, Schijndel

Een nieuwe woonwijk: landelijk en duurzaam
4 Wonen in het groen, Heiloo-Limmen
5 De Boschkens, Goirle
6 De Kersentuin Leidsche Rijn, Utrecht

Nieuwe infrastructuur als drager van ruimtelijke ontwikkeling
7 Ruggengraat Wageningen
8 Verkeersontsluiting Zwaagwesteinde, Dantumadeel

Alle genomineerden staan volgens de selectiecommissie model voor een geslaagde gelijktijdige aanpak van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit – mede dankzij een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines – en kunnen dienen als bron van inspiratie voor anderen. De projecten combineren woningbouw met een mobiliteitsopgave, of andersom, ontwikkeling van infrastructuur met een woningbouwprogramma. De inzendingen zijn dan ook afkomstig uit zowel de hoek van wonen en woningbouw als uit de hoek van verkeer en infrastructuur.

In totaal zijn dertien projecten voor de prijs voorgedragen, een aantal dat de initiatiefnemers van de verkiezing tot grote tevredenheid stemt aangezien de verkiezing dit jaar voor het eerst plaatsvindt en het vakgebied er dus nauwelijks op was voorbereid. Een ander punt van tevredenheid betreft de hoge mate van kwaliteit en professionele vakinhoud van vrijwel alle inzendingen, inclusief de projecten die niet genomineerd zijn.

Enkele opvallende karakteristieken uit de inzendingen
De genomineerde projecten geven een goed beeld van de huidige trends in woningbouw: verdichting in de kern van stad en dorp, een samengaan van landelijk en duurzaam wonen en verdichting langs een belangrijke ontsluitingsweg of as van openbaar vervoer. Steeds meer lijkt woningbouw een kwestie van bouwen bij infrastructuur, en steeds meer vervaagt de grens tussen stad en platteland.

De acht genomineerde projecten zijn divers. Ze bestrijken alle ruimtelijke schaalniveaus: van een stedelijke ontsluitingsweg, een wijk, een stad/dorp tot een regio. De genomineerde projecten zijn zowel landelijk als stedelijk van karakter. De spreiding over het land (provincies) is goed te noemen. In alle genomineerde projecten is de relatie ruimtelijke ontwikkeling – mobiliteit – woningbouw aanwezig, de insteek (RO of verkeer) varieert.

Over de jury en de criteria
Een deskundige en onafhankelijke jury zal de genomineerden beoordelen. De jury bestaat uit:
– Mw. ir. Alet van ’t Eind, juryvoorzitter, voorzitter BNSP, en directeur DHV Ruimte en Mobiliteit;
– Prof. ir. Frank le Clercq, hoogleraar planologie voor het verkeer en vervoer aan de Universiteit van Amsterdam, en partner Twynstra Gudde;
– Prof. dr. Pieter Tordoir, hoogleraar economische geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam, en directeur beleidsadvisering en regiostimulering Kamer van Koophandel Amsterdam.

Criteria die de jury in haar beoordeling meeneemt zijn de wijze van samenwerking tussen ruimte en mobiliteit en de mate waarin de samenwerking heeft geleid / zal leiden tot een beter resultaat. Daarnaast zal worden gekeken naar de realiseerbaarheid van de gekozen oplossingen en naar procesinnovaties op het gebied van bijvoorbeeld regelgeving en financiering. Tot slot dient het project een bron van inspiratie te zijn voor andere, vergelijkbare projecten in Nederland.

Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs voor het project dat als onderdeel van de genomineerde projecten op de website van het Programma Ruimte & Mobiliteit de meeste stemmen heeft gekregen.

Over de prijs: publiciteit, poen en prestige
De prijs bestaat uit drie P’s: Publiciteit, Poen en Prestige. De publiciteit betreft publicatie van het project in vaktijdschriften, dagbladen, en andere media, inclusief opname in een speciale publicatie die het Programma Ruimte & Mobiliteit zelf uitgeeft. Het prestige betekent een blijvend aandenken in de vorm van een plaquette/kunstwerk. De poen betreft een bedrag van 10.000 euro, vrij te besteden binnen het project. Alleen de door de jury aangewezen winnaar ontvangt dit geldbedrag.

Over de relatie tussen de prijs en het Programma Ruimte & Mobiliteit
De prijs is in het leven geroepen in het kader van het driejarig Programma Ruimte & Mobiliteit dat loopt tot 2007. Het programma heeft de bedoeling decentrale overheden te ondersteunen bij het effectief vormgeven en uitvoeren van een samenhangend beleid voor ruimtelijke ordening en mobiliteit. Om de regionale samenwerking een krachtige impuls geven worden voorbeelden en instrumenten aangereikt, evenals adviezen voor een integrale aanpak van ruimte en mobiliteit in de praktijk.

Het Programma Ruimte & Mobiliteit wordt uitgevoerd door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV). Om alle doelgroepen te bereiken werkt het KpVV in een programmabureau samen met Nirov, CROW en Vereniging Stadswerk Nederland.

In 2006 zal de verkiezing herhaald worden. Dan zal het thema bedrijventerreinen en mobiliteit zijn. Ook die verkiezing heeft als doelstelling partijen te bewegen hun oplossingen op het gebied van een succesvolle aanpak van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit met anderen te delen.

Het Programma Ruimte & Mobiliteit is een Programma van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV), in samenwerking met Nirov, CROW en Vereniging STADSWERK Nederland. Zie voor meer info www.ruimte-mobiliteit.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Programma Ruimte & Mobiliteit