Nationaal Congres Mobiliteitsmanagement 2005 succes

‘s-Hertogenbosch – Op 19 mei vond het Nationaal Congres Mobiliteitsmanagement 2005 plaats in Hilversum. Het landelijke congres werd voor het tweede jaar in deze vorm gehouden, georganiseerd door de Kennisalliantie Mobiliteitsmanagement. Met meer dan 200 bezoekers en een hoge waardering voor de inhoud van de sessies kan de organisatie spreken van een groot succes.

Het congres bevatte een keur aan lezingen, workshops en cases door en voor al diegenen die zich beroepsmatig bezig houden met verkeers- en vervoersbeleid en met mobiliteitsmanagement in het bijzonder. Met name de sessies over het centraal stellen van de reiziger en de effecten van mobiliteitsmanagement werden goed bezocht en gewaardeerd.

Directeur Generaal Personenvervoer drs. S. Riedstra van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vertelde kort over het beleid van zijn ministerie rond mobiliteitsmanagement. Volgens Riedstra zal de minister maatregelen nemen om mobiliteitsmanagement te stimuleren. Drie nieuwe maatregelen kondigde hij aan: ten eerste wordt mobiliteitsmanagement integraal onderdeel bij MIT-verkenningen. Dit betekent dat er bij de aanpak van knelpunten in de verkenningenfase naast de huidige aanpak ook expliciet moet worden onderzocht of mobiliteitsmanagement een oplossing is. Voorts komt er een innovatieprijs, om vernieuwingen te stimuleren. ,,Innovaties scoren nu nog niet hoog binnen de sector van personenvervoer. Met een innovatie-award hopen we dat nieuwe pilots van de grond komen’’. Aanjager hiervan wordt het V&W-beraad Kennis en Innovatie, waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zitten. Ook wil het ministerie decentrale overheden meer steunen om bedrijven en instellingen over te halen aan mobiliteitsmanagement te gaan doen. ,,We onderzoeken of er scherpere maatregelen hiervoor zijn te vinden’’.

De NCM-Award voor de beste workshop ging dit jaar naar de sessie Reiziger Centraal, wat betekent dat? In deze workshop, gegeven door Bjorn Veenstra van communicatiebureau Synergie en Brigitta de Been – Jansen en Jolanda van Oijen van XTNT Experts in Traffic and Transport, gingen de deelnemers aan het werk met profielbeschrijvingen van reizigers op basis van mede-deelnemers. Hieruit bleek dat de eerste indruk van mensen niet altijd klopt met het reisgedrag dat zij daadwerkelijk vertonen.

*Het NCM wordt georganiseerd door de Kennisalliantie Mobiliteitsmanagement: een samenwerkingsverband van Adviesdienst Verkeer & Vervoer (AVV), Connekt, CROW, Kennisplatform Verkeer & Vervoer (KpVV), SenterNovem en de Vereniging Mobiliteitsmanagement (VM2).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VM2 Ver. Mobiliteitsmanagement