Rapport Stagnatie Infrastructurele Projecten

Den Haag – Het rapport ‘Willen en wegen’ van de onderzoekscommissie Stagnatie Infrastructurele Projecten is op 27 april 2005 in Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland aan de Commissaris van de Koningin aangeboden. De commissie concludeert dat in veel gevallen aanzienlijke vertraging optreedt. De omvangrijkste vertraging wordt vooral aangetroffen in de besluitvormingsfase van projecten.

Twee elementen staan centraal. Het eerste is het gebrek aan bestuurlijk commitment, zowel bij de provincie zelf als bij de andere betrokken bestuurlijke partners. Het tweede element is het gebrek aan procesmanagement. Vooral de combinatie van deze twee elementen zijn doorslaggevend geweest in de mate waarin stagnatie ontstond. De onderzoekscommissie, die in november 2003 door Provinciale Staten is ingesteld, onderzocht het procesverloop van mobiliteitsprojecten in de provincie Zuid-Holland.

De commissie onderzocht het totale procesverloop van de projecten:
* N470 Delfgaauw – Zoetermeer
* het project Drie-in-Een Westland (de verbetering van het kruispunt Westerlee, de nieuwe weg naar Hoek van Holland plus de Verlengde Veilingroute)
* de A4/W4 bij Leiderdorp
* Randstadrail

De commissie bestaat uit Manita Koop (voorzitter) (CDA), Julie Volmuller (vice voorzitter) (VVD), Jan Evert Keman (PvdA), Andries van Dijk (SGP/Christen Unie), Alex Ouwehand (GroenLinks) en Jens van der Vorm-de Rijke (LPF).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland