Start onderhandelingen regionaal reisinformatiesysteem

Den Haag – Het stadsgewest Haaglanden heeft voor het project ‘ICT in Bereikbaarheid’ het consortium TripleVia uitgenodigd voor directe onderhandelingen. Vorig jaar heeft stadsgewest Haaglanden een Europese aanbesteding uitgeschreven om actuele en adequate dienstverlening te ontwikkelen en te exploiteren op het gebied van mobiliteitsinformatie in de regio. In deze voor Nederland unieke aanbesteding is de bieding van TripleVia als beste beoordeeld.

TripleVia is een initiatief van Vialis Verkeer en Mobiliteit, de VerkeersInformatieDienst (VID) en PTV Planung Transport Verkehr (PTV). Deze partijen willen in Nederland hoogwaardige regionale reisinformatiediensten opzetten. De initiatiefnemers hebben zich daarbij verzekerd van de ondersteuning van drie strategische partners: Daimler Chrysler Services, IBM en KPN Mobile. In de regio Haaglanden wordt deze nieuwe dienstverlening gelanceerd.

In februari en maart 2005 zal stadsgewest Haaglanden, in onderhandeling met TripleVia, concrete afspraken maken over de ontwikkeling en de exploitatie van dit innovatieve project. Als partijen het eens worden zal aan TripleVia een startsubsidie van € 3,5 miljoen worden verleend. De aard en inhoud van de nieuwe dienstverlening zal openbaar worden gemaakt als de onderhandelingen succesvol zijn voltooid.

Het project heeft de interesse en de krachtige ondersteuning van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat. Deze overheden en het stadsgewest Haaglanden hebben expertise op dit terrein gebundeld en hebben gezamenlijk de startsubsidie gefinancierd.

ICT in Bereikbaarheid is een project vanuit het werkverband SWINGH – Samenwerken in Groot Haaglanden. Daarin werken consumenten, bedrijfsleven en regionale overheden samen aan een betere mobiliteit in Groot Haaglanden (rond Den Haag en Leiden). De partijen zijn: het stadsgewest Haaglanden, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, de gemeenten Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Delft, Rijswijk, Den Haag en Leiden, het Samenwerkingsverband Holland Rijnland, MKB Nederland, VNO/NCW (namens het Privaat Netwerk Mobiliteitsmanagement), ANWB, Rover en Fietsersbond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsgewest Haaglanden

Start onderhandelingen regionaal reisinformatiesysteem | Infrasite

Start onderhandelingen regionaal reisinformatiesysteem

Den Haag – Het stadsgewest Haaglanden heeft voor het project ‘ICT in Bereikbaarheid’ het consortium TripleVia uitgenodigd voor directe onderhandelingen. Vorig jaar heeft stadsgewest Haaglanden een Europese aanbesteding uitgeschreven om actuele en adequate dienstverlening te ontwikkelen en te exploiteren op het gebied van mobiliteitsinformatie in de regio. In deze voor Nederland unieke aanbesteding is de bieding van TripleVia als beste beoordeeld.

TripleVia is een initiatief van Vialis Verkeer en Mobiliteit, de VerkeersInformatieDienst (VID) en PTV Planung Transport Verkehr (PTV). Deze partijen willen in Nederland hoogwaardige regionale reisinformatiediensten opzetten. De initiatiefnemers hebben zich daarbij verzekerd van de ondersteuning van drie strategische partners: Daimler Chrysler Services, IBM en KPN Mobile. In de regio Haaglanden wordt deze nieuwe dienstverlening gelanceerd.

In februari en maart 2005 zal stadsgewest Haaglanden, in onderhandeling met TripleVia, concrete afspraken maken over de ontwikkeling en de exploitatie van dit innovatieve project. Als partijen het eens worden zal aan TripleVia een startsubsidie van € 3,5 miljoen worden verleend. De aard en inhoud van de nieuwe dienstverlening zal openbaar worden gemaakt als de onderhandelingen succesvol zijn voltooid.

Het project heeft de interesse en de krachtige ondersteuning van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat. Deze overheden en het stadsgewest Haaglanden hebben expertise op dit terrein gebundeld en hebben gezamenlijk de startsubsidie gefinancierd.

ICT in Bereikbaarheid is een project vanuit het werkverband SWINGH – Samenwerken in Groot Haaglanden. Daarin werken consumenten, bedrijfsleven en regionale overheden samen aan een betere mobiliteit in Groot Haaglanden (rond Den Haag en Leiden). De partijen zijn: het stadsgewest Haaglanden, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, de gemeenten Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Delft, Rijswijk, Den Haag en Leiden, het Samenwerkingsverband Holland Rijnland, MKB Nederland, VNO/NCW (namens het Privaat Netwerk Mobiliteitsmanagement), ANWB, Rover en Fietsersbond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsgewest Haaglanden