Spoorinfrastructuur presteert beter in 2004

Utrecht – In 2004 is ProRail er in geslaagd de betrouwbaarheid van de spoorinfrastructuur substantieel te laten stijgen. Het aantal storingen is met 12% afgenomen en ligt nu op 7300. Daarmee is het aantal storingen weer terug op het niveau van 1997.

Afgelopen jaar is met name de categorie ‘derden’ (mensen langs het spoor en aanrijdingen), fors afgenomen. ProRail wijdt dit aan acties die in het hele land en met name in het zuiden zijn genomen. Onder andere de inzet van toezichthouders, betere hekken, voorlichting aan omwonenden en schoolkinderen draagt daaraan bij. Tevens was het spoor in 2004 beter voorbereid op het warme weer, waardoor de baanbeveiliging beter functioneerde dan in voorgaande jaren. Daarnaast zijn afgelopen jaar de analyses voor de veroorzakers van storingen aan de infrastructuur verder verbeterd, bijvoorbeeld door meer betrouwbare en completere gegevens.

Spooraannemers actief in preventie van storingen
De focus, zowel bij ProRail als bij de spooraannemers op het verhogen van de betrouwbaarheid wordt steeds gelijkgerichter. In het afgelopen jaar is goed te zien dat er minder negatieve uitschieters (in de zin van slechte weken) zijn dan in de jaren daaraan voorafgaand. Deze positieve ontwikkelingen sterken ProRail in de gedachte dat de ambitie van 6500 storingen in 2007 zal worden gehaald.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail

Spoorinfrastructuur presteert beter in 2004 | Infrasite

Spoorinfrastructuur presteert beter in 2004

Utrecht – In 2004 is ProRail er in geslaagd de betrouwbaarheid van de spoorinfrastructuur substantieel te laten stijgen. Het aantal storingen is met 12% afgenomen en ligt nu op 7300. Daarmee is het aantal storingen weer terug op het niveau van 1997.

Afgelopen jaar is met name de categorie ‘derden’ (mensen langs het spoor en aanrijdingen), fors afgenomen. ProRail wijdt dit aan acties die in het hele land en met name in het zuiden zijn genomen. Onder andere de inzet van toezichthouders, betere hekken, voorlichting aan omwonenden en schoolkinderen draagt daaraan bij. Tevens was het spoor in 2004 beter voorbereid op het warme weer, waardoor de baanbeveiliging beter functioneerde dan in voorgaande jaren. Daarnaast zijn afgelopen jaar de analyses voor de veroorzakers van storingen aan de infrastructuur verder verbeterd, bijvoorbeeld door meer betrouwbare en completere gegevens.

Spooraannemers actief in preventie van storingen
De focus, zowel bij ProRail als bij de spooraannemers op het verhogen van de betrouwbaarheid wordt steeds gelijkgerichter. In het afgelopen jaar is goed te zien dat er minder negatieve uitschieters (in de zin van slechte weken) zijn dan in de jaren daaraan voorafgaand. Deze positieve ontwikkelingen sterken ProRail in de gedachte dat de ambitie van 6500 storingen in 2007 zal worden gehaald.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail