Vlaamse goedkeuring Schelde-estuarium

Bergen op Zoom – De Vlaamse Regering besliste op 17 december 2004 op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris PEETERS, de voorgenomen besluiten van de Ontwikkelingsschets 2010 in het kader van de Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium onverkort goed te keuren.

Met deze beslissing worden de afspraken over timing en inhoud van het bewindsliedenoverleg van 30.11.2004 op regeringsniveau bekrachtigd. Deze politieke besluitvorming laat toe om zo mogelijk in de loop van januari 2005, een Memorandum van Overeenstemming met Nederland af te sluiten, en daarmee onverwijld uitvoering te geven aan de besluiten voor de pijlers toegankelijkheid, natuurlijkheid en veiligheid van de Ontwikkelingsschets 2010. In dezelfde beslissing van de Vlaamse Regering werden de algemene visie en de verdere aanpak van het geactualiseerde Sigmaplan ter bescherming tegen stormvloeden in het Zeescheldebekken goedgekeurd. Dit geactualiseerde Sigmaplan, als invulling van de pijler beveiliging tegen overstromingen aan Vlaamse zijde, gaat uit van lokale dijkverhogingen en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden. Hierbij zal bijzondere aandacht uitgaan voor de uitwerking van flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht project Schelde-estuarium (ProSes)

Vlaamse goedkeuring Schelde-estuarium | Infrasite

Vlaamse goedkeuring Schelde-estuarium

Bergen op Zoom – De Vlaamse Regering besliste op 17 december 2004 op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris PEETERS, de voorgenomen besluiten van de Ontwikkelingsschets 2010 in het kader van de Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium onverkort goed te keuren.

Met deze beslissing worden de afspraken over timing en inhoud van het bewindsliedenoverleg van 30.11.2004 op regeringsniveau bekrachtigd. Deze politieke besluitvorming laat toe om zo mogelijk in de loop van januari 2005, een Memorandum van Overeenstemming met Nederland af te sluiten, en daarmee onverwijld uitvoering te geven aan de besluiten voor de pijlers toegankelijkheid, natuurlijkheid en veiligheid van de Ontwikkelingsschets 2010. In dezelfde beslissing van de Vlaamse Regering werden de algemene visie en de verdere aanpak van het geactualiseerde Sigmaplan ter bescherming tegen stormvloeden in het Zeescheldebekken goedgekeurd. Dit geactualiseerde Sigmaplan, als invulling van de pijler beveiliging tegen overstromingen aan Vlaamse zijde, gaat uit van lokale dijkverhogingen en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden. Hierbij zal bijzondere aandacht uitgaan voor de uitwerking van flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht project Schelde-estuarium (ProSes)