Zonnepont tussen Warten en Earnewâld

In het kader van het Interreg IIIB project Mopark (Mobility and National Parks) wordt een op zonne-energie aangedreven pont gebouwd, die vanaf medio april 2005 gaat varen tussen Warten en Earnewâld. Deze pont is geschikt is voor fietsers en voetgangers en wordt een belangrijke verbinding tussen Nationaal Park De Alde Feanen en Warten, Wergea richting Leeuwarden.

De pont kost circa € 93.000,- en wordt volledig door Mopark gefinancierd. De pont wordt 9 meter lang en voorzien van een dak met zonnepanelen. Met de bouw van de pont wil Mopark voorzien in een milieuvriendelijke mogelijkheid om de bezoekersstromen in het te vervoeren, zonder de natuur daarbij te schaden. Ook het ondersteunen van de samenwerking tussen lokale partijen, onder andere met het Nationaal Park, en het bevorderen lokale economie behoren tot de doelstellingen van Mopark.

Met de pont gaat een lang gekoesterde wens in vervulling van zowel Warten en Earnewâld, als ook van menige fietser. De afstand tussen beide dorpen wordt door de komst van de pont ongeveer 6 kilometer korter, en daarmee aangenamer. Door het in de vaart nemen van een op zonne-energie voortgedreven pont wordt een aantrekkelijke en duurzame seizoensverbinding voor fietsers en wandelaars (inclusief minder valide) gecreëerd.

Tegelijkertijd vormt de pont een schakel vormt in het fiets- en wandelnetwerk tussen Leeuwarden, Grou en Warten met Earnewâld. Er is ook een link mogelijk tussen het toekomstige bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld en de Súdwâl in Warten. De pont speelt ook in op een ander al gestart project van Mopark voor innovatieve fietsen en het fietsen voor minder validen in de Alde Feanen.

De bouw van de pont is onderdeel in een totaalproject met daarin aanlegvoorzieningen, wachtplaatsen, communicatie en een verblijf voor de pontschippers. De kosten van het totaalproject worden geraamd op € 235.000,-.
Naast de bijdrage van Mopark, worden nog bijdragen gevraagd van provinciale en gemeentelijke overheden, Nationaal Park i.o. De Alde Feanen en enkele fondsen. De Stichting in oprichting De Oerhaal zorgt voor de exploitatie en aanlegplaatsen in De Rogsloot en De Langesleatten. Op het moment dat zij daar klaar mee is, draagt Mopark de pont over.

Mopark is een internationaal samenwerkingsverband van Nationale Parken rond de Noordzee. Het project wordt gefinancierd met behulp van Europees geld uit het “Interreg IIIB Noordzee Programma”. Kijk voor meer informatie op
www.mopark.net

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Zonnepont tussen Warten en Earnewâld | Infrasite

Zonnepont tussen Warten en Earnewâld

In het kader van het Interreg IIIB project Mopark (Mobility and National Parks) wordt een op zonne-energie aangedreven pont gebouwd, die vanaf medio april 2005 gaat varen tussen Warten en Earnewâld. Deze pont is geschikt is voor fietsers en voetgangers en wordt een belangrijke verbinding tussen Nationaal Park De Alde Feanen en Warten, Wergea richting Leeuwarden.

De pont kost circa € 93.000,- en wordt volledig door Mopark gefinancierd. De pont wordt 9 meter lang en voorzien van een dak met zonnepanelen. Met de bouw van de pont wil Mopark voorzien in een milieuvriendelijke mogelijkheid om de bezoekersstromen in het te vervoeren, zonder de natuur daarbij te schaden. Ook het ondersteunen van de samenwerking tussen lokale partijen, onder andere met het Nationaal Park, en het bevorderen lokale economie behoren tot de doelstellingen van Mopark.

Met de pont gaat een lang gekoesterde wens in vervulling van zowel Warten en Earnewâld, als ook van menige fietser. De afstand tussen beide dorpen wordt door de komst van de pont ongeveer 6 kilometer korter, en daarmee aangenamer. Door het in de vaart nemen van een op zonne-energie voortgedreven pont wordt een aantrekkelijke en duurzame seizoensverbinding voor fietsers en wandelaars (inclusief minder valide) gecreëerd.

Tegelijkertijd vormt de pont een schakel vormt in het fiets- en wandelnetwerk tussen Leeuwarden, Grou en Warten met Earnewâld. Er is ook een link mogelijk tussen het toekomstige bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld en de Súdwâl in Warten. De pont speelt ook in op een ander al gestart project van Mopark voor innovatieve fietsen en het fietsen voor minder validen in de Alde Feanen.

De bouw van de pont is onderdeel in een totaalproject met daarin aanlegvoorzieningen, wachtplaatsen, communicatie en een verblijf voor de pontschippers. De kosten van het totaalproject worden geraamd op € 235.000,-.
Naast de bijdrage van Mopark, worden nog bijdragen gevraagd van provinciale en gemeentelijke overheden, Nationaal Park i.o. De Alde Feanen en enkele fondsen. De Stichting in oprichting De Oerhaal zorgt voor de exploitatie en aanlegplaatsen in De Rogsloot en De Langesleatten. Op het moment dat zij daar klaar mee is, draagt Mopark de pont over.

Mopark is een internationaal samenwerkingsverband van Nationale Parken rond de Noordzee. Het project wordt gefinancierd met behulp van Europees geld uit het “Interreg IIIB Noordzee Programma”. Kijk voor meer informatie op
www.mopark.net

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân