Snelheidslimiet bussen van 80 naar 100 km per uur

Den Haag – Het kabinet heeft op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat besloten om de maximumsnelheid voor autobussen te verhogen van 80 naar 100 kilometer per uur. De nieuwe limiet geldt alleen voor bussen die niet over staanplaatsen beschikken en aan een aantal eisen voldoen ten aanzien van bijvoorbeeld de remmen en banden.

De snelheidsverhoging moet de reistijden van bussen verkorten, vooral over langere afstanden. Het verhogen van de snelheid leidt tot een lichte verhoging van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Binnen het programma ‘het Nieuwe Rijden’ wordt daarom speciale aandacht besteed aan het bekwamen van chauffeurs van deze bussen in een zuinige rijstijl, die bijdraagt aan een vermindering van het brandstofgebruik en een positief effect heeft op de verkeersveiligheid. De nieuwe snelheidslimiet gaat in op 1 mei 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat