Half miljard voor reconstructie zandgebieden

Den Haag – De gezamenlijke overheden investeren in 2005 en 2006 meer dan een half miljard euro in de reconstructie van de zandgebieden. Dat blijkt na een bestuurlijk overleg tussen het Rijk, de betreffende vijf provincies, VNG en Unie van Waterschappen.

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) noemt de start van de uitvoering van de reconstructie in zijn derde voortgangsrapportage over het reconstructieproces ‘veelbelovend’. Inmiddels zijn twee plannen (voor Limburg en Overijssel) door het Rijk goedgekeurd, de overige plannen worden uiterlijk in de eerste helft van 2005 verwacht.

Veerman constateert dat alle ingrediënten (plannen, draagvlak en geld) aanwezig zijn voor een succesvolle uitvoering van de integrale reconstructieplannen. Hij benadrukt dat het in de reconstructieplannen om veel meer gaat dan het perspectief van de intensieve veehouderijsector. De reconstructieplannen gaan over de samenhang van een florerende bedrijvigheid op het platteland, een aantrekkelijk en leefbaar buitengebied en de doelen voor natuur, milieu en water.

Dat is ook de kern van de Agenda Vitaal Platteland die Veerman dit voorjaar presenteerde. De provincies pakken met de reconstructieplannen deze zaken integraal en met een lange termijn perspectief aan. Daarbij is draagvlak voor de investeringsbeslissingen die direct ingrijpen op boerengezinnen en burgers belangrijk.

In 2006 wordt de reconstructiewet geëvalueerd. Veerman wil bij de evaluatie de samenhang en de synergie in de plannen goed in beeld brengen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV

Half miljard voor reconstructie zandgebieden | Infrasite

Half miljard voor reconstructie zandgebieden

Den Haag – De gezamenlijke overheden investeren in 2005 en 2006 meer dan een half miljard euro in de reconstructie van de zandgebieden. Dat blijkt na een bestuurlijk overleg tussen het Rijk, de betreffende vijf provincies, VNG en Unie van Waterschappen.

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) noemt de start van de uitvoering van de reconstructie in zijn derde voortgangsrapportage over het reconstructieproces ‘veelbelovend’. Inmiddels zijn twee plannen (voor Limburg en Overijssel) door het Rijk goedgekeurd, de overige plannen worden uiterlijk in de eerste helft van 2005 verwacht.

Veerman constateert dat alle ingrediënten (plannen, draagvlak en geld) aanwezig zijn voor een succesvolle uitvoering van de integrale reconstructieplannen. Hij benadrukt dat het in de reconstructieplannen om veel meer gaat dan het perspectief van de intensieve veehouderijsector. De reconstructieplannen gaan over de samenhang van een florerende bedrijvigheid op het platteland, een aantrekkelijk en leefbaar buitengebied en de doelen voor natuur, milieu en water.

Dat is ook de kern van de Agenda Vitaal Platteland die Veerman dit voorjaar presenteerde. De provincies pakken met de reconstructieplannen deze zaken integraal en met een lange termijn perspectief aan. Daarbij is draagvlak voor de investeringsbeslissingen die direct ingrijpen op boerengezinnen en burgers belangrijk.

In 2006 wordt de reconstructiewet geëvalueerd. Veerman wil bij de evaluatie de samenhang en de synergie in de plannen goed in beeld brengen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV