Europese aandacht voor binnenvaart onvoldoende

Den Haag – Er is onvoldoende politieke en bestuurlijke aandacht voor de binnenvaart in Europa. Daarnaast is het maatschappelijk en economisch belang van binnenvaart onderbelicht en worden de mogelijkheden voor afwikkeling van de groeiende vervoerstromen in Europa niet genoeg erkend. Verder zijn er verbeteringen nodig in de internationale institutionele samenwerking. Deze conclusies trekt de onafhankelijke internationale adviesgroep European Framework for Inland Navigation (EFIN) in haar rapport over de toekomstige institutionele kaders voor de binnenvaart in Europa, dat aan minister Peijs is overhandigd.

De adviesgroep, onder voorzitterschap van oud-minister Jan Terlouw, geeft ook aan dat er behoefte is aan meer harmonisatie van de wet- en regelgeving bij de binnenvaart, zowel uit oogpunt van veiligheid als uit oogpunt van ‘level playing field’. Tot slot pleit de adviesgroep voor de oprichting van een Europese organisatie voor de binnenvaart die zou moeten bestaan uit een politiek forum ‘conferentie van Europese ministers belast met binnenvaart’, een organisatorisch en administratieve eenheid ‘Europees bureau voor de binnenvaart’ en een ‘speciaal interventiefonds voor de Europese binnenvaart.’

EFIN werd in april 2004 op initiatief van Nederland ingesteld in samenwerking met België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Aanleiding hiervoor was onder meer de uitbreiding van de Europese Unie met nieuwe lidstaten, waaronder een aantal binnenvaartlanden, en een gewenste intensievere samenwerking tussen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, de Donau Commissie en de Europese Commissie. Het rapport moet leiden tot een open en opbouwende discussie over nieuwe institutionele structuren waarbij effectiviteit en efficiëntie voorop staan en de belangen van de binnenvaart worden gewaarborgd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat