Amsterdammers: Steeds drukker op de grachten

Amsterdam – De Amsterdamse wateren worden intensief gebruikt: er wordt op gewoond, gewerkt, gesport en gerecreëerd. In totaal liggen er continu 2.500 woonboten, 8.100 pleziervaartuigjes, 154 passagiersschepen en 100 waterfietsen in de stad. Daarnaast wordt Amsterdam veelvuldig voor korte periodes bezocht door pleziervaartschepen en binnenvaartschepen.

De gemeente streeft ernaar om de overlast die deze verschillende watergebruikers kunnen veroorzaken te beperken en het water evenwichtig te gebruiken. In de in oktober 2004 verschenen fact sheet ‘Amsterdamse wateren veelzijdig gebruikt’ wordt gekeken naar de ontwikkeling van het aantal woonbootbewoners, beroepsvaart, pleziervaart en recreanten en op welke plekken het water het intensiefst wordt gebruikt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam