Nota Mobiliteit: betrouwbare bereikbaarheid

Den Haag – Tussen 2010 en 2020 wordt zo’n 80 miljard euro uitgetrokken om Nederland weer in beweging te brengen en te houden, ook bij groei van het verkeer. De ambitie is een acceptabele en voorspelbare reistijd voor bedrijven en burgers op de weg, maar ook via het spoor en de vaarwegen. Dit en meer staat in de Nota Mobiliteit die minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat vanmiddag heeft gepresenteerd.

De Nota Mobiliteit is een uitwerking van de Nota Ruimte voor het verkeer en vervoer en is opgesteld in samenspraak met de decentrale overheden.

De verbetering van de bereikbaarheid van Schiphol en de Rotterdamse haven is topprioriteit in de nota. Van de hoofdwegen krijgen de A2, A4 en A12 een hoge prioriteit qua investeringen. Om knelpunten in het wegennet op te lossen, wordt er in de periode na 2010 eerst onderhoud gepleegd. Daarna wordt fors geïnvesteerd in nieuw asfalt. Voor onderhoud is 10 miljard euro beschikbaar. Daarnaast wordt er voor zo’n 14,5 miljard euro gebouwd aan nieuwe projecten en voor bijna 4,5 miljard aan projecten die al in de planning stonden. In totaal komt er 1.000 tot 1.200 kilometer nieuw asfalt bij.

Prijsbeleid is met deze ambities volgens Peijs onvermijdelijk. Daarom komt er een platform dat de mogelijkheden gaat onderzoeken voor betalen van het gebruik van de auto, in plaats van betalen voor het bezit. Als voorwaarde voor het invoeren van een ander systeem van beprijzing stelt de minister een breed maatschappelijk draagvlak. Het platform komt in het voorjaar van 2005 met zijn conclusies.

Meer informatie is ook te vinden op de site van de
Nota Mobilteit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat