Inspraak Nota Mobiliteit

Den Haag – Vanaf 18 oktober tot en met 31 december 2004 zal het beleidsvoornemen ter inzage liggen voor inspraak op verschillende openbare locaties, bijvoorbeeld in het gemeentehuis of de bibliotheek.

Op 24 september 2004 is het beleidsvoornemen door het kabinet vastgesteld in de Ministerraad. Verwacht wordt dat de Nota Mobiliteit in november 2004 in de Tweede Kamer besproken zal worden. Het beleidsvoornemen vormt deel I van de PKB procedure. De tweede fase van de PKB procedure betreft de inspraak.

Inspreken is mogelijk via het inspraakpunt V&W. Hier kunt u tevens meer informatie verkrijgen over de inspraak:
www.inspraakvenw.nl.

Richting vastgesteld beleid en uitvoering
Tijdens de inspraakperiode vindt er tevens overleg plaats met regionale bestuurders. Op basis van dat overleg en van de inspraak wordt er een advies opgesteld (deel II PKB). In het uiteindelijke kabinetsstandpunt Nota Mobiliteit (deel III PKB) staat aangegeven hoe dat is verwerkt.
Naar verwachting kan dat medio 2005 aan de Kamer ter behandeling worden gezonden. Na de behandeling van beide Kamers krijgt het vastgestelde beleid (deel IV PKB) in regionale en provinciale verkeer- en vervoersplannen doorwerking. Dit dient binnen 1,5 jaar te gebeuren.