EVO:Kabinet erkent belang bereikbaarheid voor economie

Zoetermeer – Vandaag heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat haar plannen voor de
komende vijftien jaar gepresenteerd in de Nota Mobiliteit.

Algemeen directeur Dick van den Broek Humphreij: “Dit is het eerste kabinet
dat inziet dat op de lange termijn economische groei staat of valt bij een
goede bereikbaarheid. Investeringen in de Nederlandse infrastructuur zijn
hard nodig. Het belang daarvan wordt in deze Nota eindelijk erkend. Wij zien
één groot risico. De aanpak van knelpunten mag niet vertraagd worden als de resultaten van doelmatiger aanbesteden, kilometerheffing en PPS-constructies tegenvallen.”

Het rijk reserveert circa 80 miljard euro voor verbetering van de
bereikbaarheid over water, spoor en weg. Voor het vervoer over de weg legt
het rijk de nadruk op betrouwbare reistijden. Dit past bij de resultaten uit
onderzoeken die EVO gedaan heeft. Uit deze onderzoeken blijkt dat bedrijven
als zij moeten kiezen meer waarde hechten aan een voorspelbare reistijd dan aan een zeer snelle reistijd.

Verkeer en Waterstaat verwacht veel van de kilometerheffing en
PPS-constructies (samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid bij aanleg
van infrastructuur). EVO is geen tegenstander van deze financieringsvormen.
Toch geldt voor zowel PPS-constructies als de kilometerheffing dat zij zich
nog moeten bewijzen in de praktijk. Daarin schuilt het gevaar van
vertragingen. Een voorbeeld daarvan is de A4 Midden-Delfland. Doordat de
regie in de huidige plannen niet perse bij het rijk ligt, is het risico op
een vertraagde aanleg reëel.

Ten slotte zet EVO vraagtekens bij de decentralisatie die het rijk wil
doorvoeren. Onlangs hebben veel provincies en gemeenten bezuinigd op
ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor goederenvervoerbeleid. Een
zorgwekkende ontwikkeling, omdat provincies en gemeenten wel meer taken en verantwoordelijkheden krijgen op het gebied van bereikbaarheid. Het rijk
moet daarom snel en effectief kunnen ingrijpen als beleid van gemeenten en
provincies indruist tegen het nationale of regionale belang.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht EVO