Besluit spitsstrook A28 Utrecht-Leusden-Zuid

Den Haag – De besluitvorming rond de Spitsstrook A28 Utrecht – Leusden-Zuid is in een nieuwe fase beland. In augustus 2004 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat het wegaanpassingsbesluit Spitsstrook A28 Utrecht – Leusden-Zuid vastgesteld. Het wegaanpassingsbesluit ligt vanaf 18 augustus 2004 ter inzage.

Het wegaanpassingsbesluit omvat het aanleggen van een spitsstrook tussen km 1.8 (knooppunt Rijnsweerd) en km 17.8 (afrit Leusden-Zuid). Een spitsstrook is een vluchtstrook die op drukke momenten (met name in de spits) dienst doet als tijdelijke rijstrook. In het kader van het project worden pechhavens aangelegd.

Achtergrond
De files op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort vormen de aanleiding voor het realiseren van een spitsstrook op de zuidelijke rijbaan van de A28 richting Amersfoort. Het verkeer kan door de spitsstrook beter doorstromen. Zonder de aanpassing zullen de files de komende jaren verder toenemen door de groei van het autoverkeer.

Beroepstermijn
Op dit moment kan nog geen beroep worden ingesteld tegen het wegaanpassingsbesluit. Binnen zes weken na 18 augustus dienen de uitvoeringsbesluiten (bijvoorbeeld een Wvo-vergunning) te worden genomen die voor de uitvoering van dit wegaanpassingsbesluit zijn vereist. Pas nadat deze uitvoeringsbesluiten bekend zijn gemaakt, start de beroepstermijn met betrekking tot zowel het wegaanpassingsbesluit als de uitvoeringsbesluiten. Bij de bekendmaking van de uitvoeringsbesluiten zal worden aangegeven binnen welke termijn en op welke wijze belanghebbenden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tot het einde van de beroepstermijn
liggen zowel het wegaanpassingsbesluit als de uitvoeringsbesluiten ter inzage.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat