WnT: Opdrachtnemers techniek en evaluatie Belonitor

Delft – Voor de Pilot Belonitor van Wegen naar de Toekomst is de opdracht van de in-car techniek gegund aan EMOVE V.O.F., een combinatie van de bedrijven ARS Traffic en Transport Technology (ARS T&TT) uit Den Haag en Technolution uit Gouda. ARS T&TT is een onafhankelijke leverancier van innovatieve technologische oplossingen voor de markt van verkeer en vervoer. Technolution ontwikkelt hard- en software voor oplossingen voor technische informatiesystemen en embedded systemen.

De opdracht om de praktijkproef te evalueren is gegund aan Traffic Test uit Veenendaal. Traffic Test is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van verkeer en vervoer.

Belonitor
In de wereld van het verkeer is het gangbaar om het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden door straffende (prijsverhogende) prijsmaatregelen. In deze WnT-pilot wordt gekeken of het omgekeerde werkt.

Jaarlijks zorgen bumperkleven en te hard rijden voor veel ergernis op de weg en voor ongelukken en files. De Belonitor wil deze zaken tegengaan door zich te richten op het belonen van twee gewenste gedragingen: voldoende afstand houden en zich aan de geldende maximale snelheid houden. De vooronderstelling luidt: door het gewenste gedrag te belonen, wordt het veranderen van gedrag aantrekkelijk.

Rijkswaterstaat gaat in deze pilot samen werken met LeasePlan. In 2004 worden leaserijders gedurende de pilotperiode voor hun goede rijgedrag beloond. Het gedrag van de bestuurders wordt geregistreerd door in-car apparatuur. De in-car apparatuur bestaat onder andere uit een display waardoor de bestuurders tijdens het rijden continu feedback op hun volgafstand en snelheid krijgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Wegen naar de Toekomst (WnT)

WnT: Opdrachtnemers techniek en evaluatie Belonitor | Infrasite

WnT: Opdrachtnemers techniek en evaluatie Belonitor

Delft – Voor de Pilot Belonitor van Wegen naar de Toekomst is de opdracht van de in-car techniek gegund aan EMOVE V.O.F., een combinatie van de bedrijven ARS Traffic en Transport Technology (ARS T&TT) uit Den Haag en Technolution uit Gouda. ARS T&TT is een onafhankelijke leverancier van innovatieve technologische oplossingen voor de markt van verkeer en vervoer. Technolution ontwikkelt hard- en software voor oplossingen voor technische informatiesystemen en embedded systemen.

De opdracht om de praktijkproef te evalueren is gegund aan Traffic Test uit Veenendaal. Traffic Test is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van verkeer en vervoer.

Belonitor
In de wereld van het verkeer is het gangbaar om het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden door straffende (prijsverhogende) prijsmaatregelen. In deze WnT-pilot wordt gekeken of het omgekeerde werkt.

Jaarlijks zorgen bumperkleven en te hard rijden voor veel ergernis op de weg en voor ongelukken en files. De Belonitor wil deze zaken tegengaan door zich te richten op het belonen van twee gewenste gedragingen: voldoende afstand houden en zich aan de geldende maximale snelheid houden. De vooronderstelling luidt: door het gewenste gedrag te belonen, wordt het veranderen van gedrag aantrekkelijk.

Rijkswaterstaat gaat in deze pilot samen werken met LeasePlan. In 2004 worden leaserijders gedurende de pilotperiode voor hun goede rijgedrag beloond. Het gedrag van de bestuurders wordt geregistreerd door in-car apparatuur. De in-car apparatuur bestaat onder andere uit een display waardoor de bestuurders tijdens het rijden continu feedback op hun volgafstand en snelheid krijgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Wegen naar de Toekomst (WnT)