A58 Kloosters. Foto: Innova58

Innovatiestrook op A58 versneld aanbesteed

A58 Kloosters. Foto: Innova58

Op de A58 ter hoogte van Oirschot komt in het najaar van 2021 een innovatiestrook waar vier verschillende soorten asfalt getest gaan worden. De aanbestedingsprocedure is inmiddels begonnen. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft het project naar voren gehaald. De gunning is in januari.

De innovatiestrook van 1.400 meter lang op en rondom verzorgingsplaats Kloosters op de A58 is het startpunt van de proeftuin InnovA58: een testlocatie voor innovaties op het gebied van infra. De teststrook, onderdeel van de InnovA58, blijft ook tijdens de proeven toegankelijk voor het verkeer.

Vier soorten asfalt getest

Volgend jaar worden bij Oirschot vier soorten asfalt beproefd op basis van natuurlijke of circulaire grondstoffen. Rijkswaterstaat is op zoek naar wegverhardingen die duurzaam zijn en een lange levensduur hebben. Verder gaan er bijvoorbeeld proeven plaatsvinden op het gebied van energieopwekking, slimme mobiliteit, geluidswering en verlichting.

In het project InnovA58 werken kennisinstellingen, marktpartijen, lokale ondernemers en omwonenden samen. Uitgangspunt is dat innovaties zo veel mogelijk op, aan of rond de weg getest en gemonitord worden. Die praktijkervaring moet de kans op succesvolle toepassingen vergroten. Doel is ook een aantal innovaties toe te passen bij de A58-wegverbreding.

Verbreding A58

Vanuit het project InnovA58 wordt de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Sint-Annabosch en Galder verbreed van twee naar drie rijstroken. Ook worden op het traject Eindhoven – Tilburg de knooppunten Batadorp, de Baars, Ekkersweijer en de aansluitingen Moergestel en Best aangepakt. Ditzelfde geldt op het traject Sint-Annabosch en Galder voor de knooppunten en de aansluiting op de A16 en A27. De verbreding is nodig om files te verminderen, evenals sluipverkeer in de omgeving. InnovA58 werkt nauw samen met SmartwayZ.NL, een mobiliteitsprogramma in de provincies Brabant en Limburg om de doorstroming en bereikbaarheid te verbeteren.

Auteur: Redactie Infrasite