Asfaltering Gaasperdammerweg (A9)

Minder verkeershinder door inzet alternatief vervoer

Rijkswaterstaat brengt nieuw asfalt aan op de Gaasperdammerweg (A9). Het betreft een ZOAB-laag (Zeer Open Asfalt Beton), wat een geluidsreducerend effect heeft. De werkzaamheden vinden plaats in het weekend van 3 en 10 oktober 2008. Tijdens deze weekenden is in één rijrichting de hele rijbaan van de Gaasperdammerweg inclusief de toe- en afritten S111, S112, S113 afgesloten. Op de andere rijbaan is in beide rijrichtingen één rijstrook beschikbaar. Tijdens de werkzaamheden geldt een snelheidsbeperking van 70 km per uur. Het verkeer kan gebruikmaken van een omleidingsroute via de A10 Oost en moet rekening houden met extra reistijd. Om de verkeersoverlast te beperken biedt Rijkswaterstaat in samenwerking met Connexxion en de NS alternatief vervoer aan op verschillende trajecten.

Overige werkzaamheden

Naast het aanbrengen van ZOAB staan andere werkzaamheden gepland zoals de aanleg van vijf pechhavens en het plaatsen van zes toeritdoseerlichten op de aansluitingen S111, S112 en S113. Deze vinden vooral doordeweeks in de avond en nacht plaats achter vaste afzettingen. Tijdens de uitvoering van het werk geldt een snelheidsbeperking van 90 km per uur. Rijkswaterstaat realiseert tegelijkertijd een oeverzwaluwwand (nestelplaats voor zwaluwen) en twee keienwallen (schuilplaatsen voor overstekend klein wild). De werkzaamheden duren tot eind november.

Samenwerking

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder voor het verkeer en de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Om dit te bereiken stemt Rijkswaterstaat de werkzaamheden af met onder andere de provincie Noord-Holland en omliggende gemeenten. Daarnaast is er overleg met het bedrijfsleven en belangenverenigingen. Advertenties in de media en borden langs de weg kondigen dit onderhoud aan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland