Voorkomen en bestrijden gladheid op Limburgse wegen

Maastricht – In winterse perioden zoals die nu zijn aangebroken ziet de Provincie Limburg zich voor de taak gesteld Koning Winter te bestrijden op in totaal 430 km provinciale weg en op de ruim 500 km fietspaden die zij beheert. De sneeuw- en gladheidbestrijding op provinciale wegen vergt jaarlijks ca. € 1.100.000,-.

De gladheidbestrijding wordt door de Dienst Wegen van de Provincie Limburg vanuit een vijftal steunpunten verspreid over de provincie aangepakt. Per steunpunt worden in eerste instantie drie vrachtauto’s en vier tractoren ingezet. Bij (hevige) sneeuwval of ijzel wordt het aantal vrachtauto’s verdubbeld. De samenstelling van de strooiroutes gebeurt in overleg met gemeenten en Rijkswaterstaat. Gemiddeld rukken de strooiwagens 35 keer per winter uit om de wegen te prepareren voor veilig weggebruik door zowel automobilisten als fietsers. In een gemiddelde winter gebruikt de Provincie ongeveer tweeduizend ton dooimiddel.

Meetnet
In Limburg werken de Provincie en het Rijk nauw samen in het voorkomen/bestrijden van de winterse gladheid op de wegen. Een gladheidmeldsysteem controleert de rijks- en provinciale wegen op bevriezing. Dit meetnet is opgebouwd uit 23 meldpunten, verspreid over de provincie. Sensoren meten voortdurend de temperatuur, de luchtvochtigheid, het zoutgehalte op het wegdek en de neerslag. Via het netwerk van de praatpalen en telefoonlijnen worden de gegevens van de 23 meldpunten verzameld bij de dienstkring Autosnelwegen Limburg van Rijkswaterstaat te Sint Joost. Aan de hand van deze gegevens kan bij (aankomende) gladheid bepaald worden hoe de bestrijding moet plaatsvinden. Door de meetresultaten van de 23 meldpunten te vergelijken, wordt ook duidelijk in welke richting het koufront zich beweegt. Bij langzaam opkomende kou met kans op bevriezing van het wegdek, wat blijkt uit weersvoorspellingen en gegevens van het meetnet, kan er al snel – preventief –gestrooid worden vóórdat gladheid ontstaat.

Bruggen en ZOAB
De Dienst Wegen schenkt extra aandacht aan bruggen en aan wegen met het zogenaamde zeer open asfaltbeton (ZOAB). Door de stalen constructie van de bruggen vriest het wegdek sneller op. Ook ZOAB vriest sneller op. Door extra strooien wordt voorkomen dat er toch gladheid ontstaat op bruggen en ZOAB-wegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg