VBW-Asfalt: Brochure Asfalt Onderhoudstechnieken

Breukelen – VBW-Asfalt heeft de brochure ‘Asfalt onderhoudstechnieken’ uitgebracht. Uit deze brochure met DVD blijkt dat vakmanschap een voorwaarde is om reparaties duurzaam uit te voeren. De publicatie beschrijft in woord en beeld de uitvoering van de meest voorkomende onderhouds- en reparatietechnieken. Daarmee is het een aanvulling op de vele uitgaven waarin de kwaliteitsontwikkeling van een weg kan worden vastgesteld om een nauwkeurige inschatting van het moment van onderhoud te kunnen maken.

Bij het onderhoud en reparatie komen op projectniveau veel aspecten kijken. Elke reparatie mag worden beschouwd als een compleet, apart werk, inclusief de eisen aan voorbereiding, uitvoeringsmethode, veiligheidsmaatregelen, afzettingen, omleidingsroutes en materialen.
Een volledige beschrijving van al die aspecten is ondoenlijk.
In de uitgave ‘Asfalt Onderhoudstechnieken’ -waarin een DVD met de film ‘Kleinschalig onderhoud’ is opgenomen- worden op heel praktische wijze de meest voorkomende werkzaamheden beschreven. Duidelijk blijkt dat een goede voorbereiding, inclusief het achterhalen van de oorzaak van een schade, van groot belang is voordat aan de uitvoering begonnen kan worden. Het vakmanschap bij de uitvoering is een echte voorwaarde om een duurzaam resultaat te bereiken.
De brochure geeft eerst een overzicht van schadebeelden en hun oorzaken waarna ingegaan wordt op de reparatietechnieken. De brochure bevat een DVD met de film ‘Kleinschalig onderhoud’ waarin de uitvoeringsaspecten, inclusief aandacht voor veiligheid, helder in beeld zijn gebracht.

De publicatie is bedoeld voor diegenen die het onderhoud- en reparatiewerk aan de wegen voorbereiden en uitvoeren. De DVD bevat ook een aantal extra’s waaronder de filmhoofdstukken, foto’s en de tekst van de brochure geschikt voor presentaties. Daarmee is de uitgave uitermate geschikt voor instructie en opleidingen.

De ‘Asfalt Onderhoudstechnieken’ is verkrijgbaar bij VBW-Asfalt te Breukelen via www.vbwasfalt.org.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VBW-Asfalt